Specialbrændstof STIHL MotoMix

Specialbrændstof STIHL MotoMix

Det nye STIHL MotoMix er den optimalt afstemte 1:50 færdigblanding til STIHL totakts- og 4-MIX-motorer. Med forbedret benzinformel og tilsætning af den højtydende motorolie STIHL HP Ultra overbeviser STIHL MotoMix med fremragende forbrænding, maksimal smørevirkning og optimal motorgang.

Fremragende afstemt. Ultra-ren.

Med en fuldstændigt askefrit forbrændende slitage-additivpakke efterlader STIHL HP Ultra under forbrændingen ingen askeaflejringer af Calsium- eller natriumsulfat i motorrummet. Fastsiddende stempler som følge af aflejringer er stort set udelukket. Med smørekomponenter af syntetiske estere, der forbrænder ekstremt rent, er det også muligt at reducere udstødningsrøgen markant.

Fremragende smurt. Ultra-beskyttelse.

Beskyttende additiv-lag på metaloverflader forhindrer den direkte kontakt imellem metallerne. Dermed forlænges levetiden, og det forhindres, at motoren "tæres op".

Fremragende ydeevne. Ekstremt længe.

Med yderst begrænset tilbøjelighed til koksdannelse forebygger STIHL HP Ultra olierester og aflejringer i motorhuset, på stemplet, på udstødningsventilen og på tændrørene. Forbrændingsudsættere, blokerede ventiler og effekttab hører fortiden til. Du kan glæde dig over konstant høj effekt fra din højtydende motor i lang tid.

Ny benzinformel. Mere power.

Med en ny benzinformel har vi forbedret kogepunktskurven yderligere. Nu er der en antændelig komponent til stede ved alle temperaturer. Det kommer til udtryk ved bedre acceleration og uproblematisk motordrift – både under start og ved længerevarende indsats.

Går ikke i stå. Bedre motorgang.

Med den nye benzinformel kan den såkaldte Rich-Come-Down-effekt, dvs. at motoren går i stå ved overgangen imellem fuld gas og tomgang, undgås. Overflødige motorstarter komme til at høre fortiden til.

Tal der overbeviser: Superbenzin til blanding jvf. STIHL 2T MotoMix


Superbenzin inkl. motorolie jvf. STIHL MotoMix

EN 228 Super
inkl. motorolie
MotoMix
Holdbarhed Ca. 3 måneder > 2 år

* Ved kold og tør opbevaring i tætsluttet originalembellage.