Korrekt plæneklipning

En regelmæssig plæneklipning styrker din plæne og sikrer et tæt græstæppe på den lange bane. Læs, hvad der er vigtigt i forbindelse med klipning og for en sund vækst.

Korrekt plæneklipning med STIHL batteri-plæneklipper 339 C

Oversigt: Korrekt plæneklipning

 • Optimal højde: 3 til 5 centimeter til legeplæner, 2 til 3 centimeter til prydplæner, 5 til 6 centimeter til plæner i skygge
 • Klip plænen, før du gøder; klip først plænen igen to uger eftergødskning
 • Plænen bør ikke klippes, når den er våd.
 • Få knivene slebet af forhandleren mindst én gang om året.
 • Klip først plænekanterne, derefter fladerne
 • Klip ujævne flader i regelmæssige baner på tværs af skråningen

Plænepleje med plæneklipperen

Plæneklipning er ikke kun et spørgsmål om æstetik, det er også en vigtig opgave i relation til plænepleje, som sikrer plænens vækst og vitalitet. En regelmæssig klipning sørger for, at græsstråene danner nye sideskud og således vokser tæt og jævnt samt fortrænger ukrudt.

Den optimale plænehøjde til brugsplæner

En velplejet plæne bør have en højde på ca. tre til fem centimeter. For høje plæner gør jorden modtagelig for ukrudt og uønskede gevækster. For korte græsstrå kan derimod ikke længere beskytte jorden mod sygdomme. Især i solskin og varme perioder kan en kort plæne være fatal: Græsset bliver brændt af, og jorden udtørrer på grund af vandmangel. Derfor bør man om sommeren og ved stigende temperaturer lade græstæppet stå med en klippehøjde på op til fem centimeter, så jorden kan forblive dejlig kølig. I øvrigt: Plæner vokser forskelligt alt efter årstid, vejr og græsfrø. Indstil derfor klippehøjden hver gang før hver klipning.

Prydplæner kan være kortere

En klippehøjde på to til tre centimeter er passende for en prydplæne. Hvis den ikke belastes af gangtrafik eller på anden vis, kan den også være kortere. Jo højere temperaturen er, desto højere bør græsset dog være: Ved tørke og hedebølge om sommeren anbefaler vi en klippehøjde på fem centimeter.

Undtagelse: Plæner i skygge

En plæne i skygge kan og bør være højere. Hold græssets højde hele året på fem til seks centimeter, så græsstråene har en større flade til at optage det meget vigtige sollys. Også i forbindelse med vanding skal du være opmærksom på, at plænen får tilstrækkeligt med vand. Ofte konkurrerer hække, buske og træer i nærheden om ressourcerne.

KLIPNING AF UNGE PLÆNER

Når du anlægger en ny plæne, ønsker du dig naturligvis et sundt og grønt græstæppe hurtigst muligt. Men anlægning af en ny plæne kræver tålmodighed: Mens græsset spirer, har plænen først og fremmest brug for passende vanding og ro. Først når en ny græsplæne har en højde på otte til ti centimeter, må den klippes første gang – på den måde får græsset mulighed for at brede sig, og det giver en tæt græsvækst. Du skal her være opmærksom på, at klippehøjden skal være omkring fem til seks centimeter og dermed er lidt højere end ved etablerede græsplæner. Klip kun med skarpe knive – sløve plæneklippere river ofte de sarte strå op igen.

Klipning af en våd plæne

Undgå at klippe en plæne, når den er våd. Din plæneklipper vil være dig taknemmelig for ikke at blive smurt ind i klæbrigt græsafklip og få sløve knive. Hvis du ikke kan undgå at klippe en våd plæne, skal du være opmærksom på følgende punkter:

 • Før klipning af plænen skal du undgå at betræde den, da våde græsstrå kun langsomt rejser sig igen og dermed ikke bliver klippet.
 • Græsafklippet må ikke fordeles på plænen. Vådt græsafklip lægger sig tungt på jorden og ville kunne kvæle græsset. Brug derfor en græsopsamler.
 • Tøm græsopsamleren, når den er halvfuld. Også plæneklipperen vejer tungt på plænen. Forsøg at afbøde den ekstra belastning ved at tømme græsopsamleren oftere.
 • Anvend skarpe knive. Hvis man allerede har udfordringer med en tør plæne, bør man ikke vove forsøget med en våd plæne. Knivene bliver mere sløve, og græsstråene bliver flossede på grund af urene snit. Efter klipning af en våd plæne skal knivene dog slibes igen.
 • Vær opmærksom på klippehøjden: Lad blot plænen blive længere end normalt (ca. seks centimeter), og klip hellere en ekstra gang efter kort tid, når plænen er blevet tør.
I vores vejledning har vi desuden sammenfattet, hvordan du rengør din plæneklipper korrekt. 
STIHL batteri-plæneklipper RMA 339 på en grøn plæne

Emissionsfri, kompakt og støjsvag: Batteri-plæneklippere fra STIHL

Med en af vores fleksible batteri-plæneklippere opnår du ikke kun gode klipperesultater. Takket være det lave støjniveau egner de sig perfekt til den private have. Innovative batteriteknologier fra STIHL garanterer en kraftig motorydelse. I den forbindelse sørger intelligente systemer, f.eks. Eco-funktionen, for en lang energiforsyning og større plæneareal pr. opladning. Kender du allerede batteri-plæneklipperen RMA 339?

Kan jeg klippe min græsplæne, efter at jeg har givet den gødning?

Plænen skal have tilstrækkelig ro mellem gødskning og klipning, så den kan optage næringsstofferne. Hvis granulatet stadig ligger på jorden, skal klipningen udskydes. Optimalt set skal du klippe to eller tre dage, før du giver gødning, så næringsstofferne hurtigt kan trænge ned i jorden. Hvis du vil vertikalskære plænen, anbefaler vi, at du først giver plænen gødning og derefter venter ca. 2 uger. Så klipper du græsset til en højde på to til tre centimeter, inden du går i gang med vertikalskæreren. 

Hvornår skal plænen klippes?

Så snart plænen begynder at vokse om foråret, kan du klippe den første gang, og derefter kan du sætte plæneklipperen regelmæssigt i arbejde gennem hele havesæsonen (fra marts til november). Men vær opmærksom på, at plænen er tør.  Du kan selv vælge, hvornår på dagen du vil klippe, så længe der er en normal temperatur. Hvis det er meget varmt, bør du vælge at klippe enten om morgenen eller om aftenen.

Du skal dog overholde de foreskrevne hviletider i de lokale regler for larm og maskinstøj. Undersøg, om der foreligger lokale regler, og tag derudover hensyn til naboerne. Dette gælder også for støjende buskryddere og plænetrimmere. Mere støjsvage maskiner som STIHL el- og batteri-plæneklippere samt STIHL el- og batteri-græstrimmere kan derimod anvendes uden større hensyntagen. Kontrollér eventuelt, om din grundejerforening har særlige regler på området. Du kan også se, om kommunen skriver noget om dette på sin hjemmeside.

Må jeg klippe græs om søndagen?

Der er ikke særlige regler for dette i Danmark. Der er heller ikke særlige regler for robotplæneklippere, f.eks. STIHL iMOW®. Vi anbefaler dog, at du under alle omstændigheder tager hensyn til dine naboer.

Hvor ofte bør jeg klippe plænen? 

Mindst hver syvende dag bør man klippe plænen, men om foråret kan selv det være for lidt. Hvis din plæne vokser mere end to en halv centimeter om ugen, er du nødt til at klippe græsset to gange om ugen. Du kan også rette dig efter plænetypen: En legeplæne beregnet til brug klippes i løbet af sæsonen én gang om ugen. Prydplæner kan klippes hver fjerde til syvende dag, hvis de vokser hurtigt. Plæner i skygge kan klare sig med samme rytme som legeplæner. 

Lang grøn plæne før klipning

Korrekt plæneklipning med de rigtige maskiner

Klipning af højt græs

Hvis du ikke har klippet din plæne i længere tid, er der et par ting, du skal være opmærksom på, så din plæneklipper ikke bliver overbelastet. En velfungerende plæneklipper med høj klippeydelse og nem indstilling af klippehøjden er alfa og omega – også ved for langt græs. 

 En mand i gang med korrekt plæneklipning med en STIHL benzin-plæneklipper RM 248 foran et haveskur

1/3-reglen

Det er ikke altid tilrådeligt at klippe en vildt voksende plæne ned til fire centimeter i et hug. Hvis man kommer hjem fra ferie eller har forsømt haven i længere tid, kan en radikal klipning af græsset snarere svække end styrke. Klip derfor en lang plæne lidt efter lidt i etaper, og sørg for, at du ikke klipper mere end en tredjedel af toppen af græsstråene. På den måde følger du græssets naturlige vækst og beskadiger ikke vegetationspunktet. Dette ligger ca. midt på græsstrået.

Plæneklippere til højt græs 

Selv højt græs op til maksimalt 15 til 20 centimeter kan du stadig klippe med en STIHL plæneklipper eller en STIHL havetraktor eller plænetraktor – afhængigt af model og plænens beskaffenhed og i henhold til 1/3-reglen. 

Hvis din plæne allerede har en højde på 15 til 20 centimeter eller måske endda højere, anbefaler vi dig dog at anvende en trimmer.  

Trimmer til højt græs 

Hvis du står over for meget højt græs, dvs. en plænelængde på over 20 centimeter, er en trimmer et bedre valg. 

Ved meget højt græs er det bedste at bruge trimmeren i to bevægelsesretninger: først til højre for at klippe den øverste halvdel af græsstråene, derefter til venstre for at klippe den nederste halvdel. Du svinger maskinen i en halvcirkel fra højre til venstre, og græsset bliver liggende i venstre side. 

Med lidt øvelse, den rigtige klippeteknik og brug af grundteknikken for højt græs opnår du med trimmeren eller buskrydderen et rent snit. 

Ved større, plane flader anbefaler vi at bruge kvadratmetoden: Del fladen op i flere kvadrater, og arbejd dig inden for de enkelte kvadrater langs med ydersiderne ind mod midten. Sådan bevarer du overblikket. 

Vedligeholdelse og anvendelse af plæneklippere

Plæneklipperen er din vigtigste følgesvend i haven, når du ønsker en velplejet plæne. Hvis du anvender din plæneklipper korrekt, vil din plæne også være dig taknemmelig. Vi anbefaler altid at anvende plæneklipperen i henhold til brugsanvisningen. På den måde får du glæde af din maskine i mange år. Hvad der er vigtigt i den forbindelse, har vi sammenfattet her.

Skarpe knive

Skarpe knive spiller ikke kun en central rolle for rene snit i køkkenet. Også plæneklippere skal have skarpe knive, så græsset rammes jævnt og klippes til den ønskede længde. En optimal klippeydelse kan opnås, når denne proces altid foretages efter 20 til 25 arbejdstimer. Endvidere skal knivene slibes enten før eller efter sæsonen.

Få knive udskiftes hos forhandleren

Hvis kniven ikke er helt intakt før første ibrugtagning om foråret, eksempelvis fordi den har synlige revner eller hakker, skal den omgående udskiftes hos STIHL forhandleren. I øvrigt anbefales det at afmontere kniven og slibe den eller få den slebet og afbalanceret af en fagmand.

Vær forsigtigt, når du kontrollerer kniven

Af hensyn til sikkerheden: Inden du ser nærmere på din plæneklippers knive, skal du altid kontrollere, at plæneklipperen er slukket og ikke kan starte. På batteri-plæneklippere fjerner du blot batteriet, på benzin-modeller trækker du tændrørshætten af, og på elektriske plæneklippere kontrollerer du, at stikket er trukket ud af stikkontakten. Dette gælder også, når du vil rengøre plæneklipperen. 

 

Hegn bag en grøn plæne med buskede hække og træer i baggrunden

Klipning af ujævne flader

Hvis du kæmper med en meget ujævn plæne, kan plæneklipperen i høj grad være en ekstra belastning. Derfor anbefaler vi, at du på skråninger skubber plæneklipperen på tværs af skråningen i stedet for at skubbe den op og ned. Ved at gå på tværs af skråningen bruger du færre kræfter, og det er lettere at opnå ensartede baner. Endvidere er denne variant mere sikker: Hvis du falder, risikerer du ikke at blive kørt over af plæneklipperen.

 En kvinde indstiller klippehøjden på en STIHL batteri-plæneklipper RMA 339 C

Indstilling af den rigtige klippehøjde

Inden du går i gang med at klippe, skal du huske at kontrollere, om plæneklipperens klippehøjde er angivet i centimeter, millimeter eller i trin. Hvis du er usikker på, hvordan du indstiller den rigtige klippehøje, skal du læse brugsanvisningen eller spørge STIHL forhandleren.

 

Tip til optimal højdeindstilling på plæneklipperen

Hvis du skal måle den optimale klippehøjde for plænen, kan du med fordel anvende følgende kneb: Læg et stykke tyndt karton på plænen, og mål efter med en tommestok. Derefter kan du foretage en hensigtsmæssig højdeindstilling af plæneklipperen.

Intelligent plænepleje: Robotplæneklipper

STIHL robotplæneklipper iMOW® RMI 422 P på en grøn plæne bag en blomstrende busk

Mere komfort og hurtighed

Den intelligente iMOW® robotplæneklipper fra STIHL klipper af sig selv, undviger forhindringer, klarer stigninger og kører selv til opladning efter behov. Serien iMOW® giver den bedste klippekomfort, samtidig med at du kan nyde din have fuldstændig afslappet.

Lad din ¡MOW® tage sig af plæneklipningen

Tips og tricks til plæneklipning

Korrekt plæneklipning er en enkel, men også krævende opgave. Når man først har knækket koden, kan man glæde sig over en flot og sund plæne. Vi har samlet de vigtigste tips og tricks til effektiv plænepleje til dig her.

Klip først plænekanterne, derefter fladerne

Ved plæneklipning bør du altid starte udefra og arbejde dig indad. Som det første bør du altid trimme plænekanterne. Til denne opgave kan du for eksempel anvende en trimmer eller alternativt en kantsaks som f.eks. HSA 26. Dernæst kan du klippe plænefladerne. Her kan du med fordel anvende en plæneklipper, hvis terrænet tillader det. I den forbindelse opsamles græsafklippet på siden ved hjælp af græsopsamleren.

Bioklipning: Gødskning og klipning i én arbejdsgang

Ved bioklipning bliver de afklippede græsstrå findelt og fordelt på plænen som en værdifuld kilde til næringsstoffer. På den måde sparer du både tid og kræfter, da du ikke længere skal tænke på fyldte græsopsamlere eller gødning.

Gå ikke på uklippede flader

Under klippearbejdet skal du sørge for kun at træde på de flader, som allerede er blevet klippet. Hvis græsset under dine fødder først er trådt ned, når det ikke at rette sig op i tide til at blive klippet ved denne lejlighed. Resultat: en uensartet plæne.

Anvendelse af plæneklipperens fulde klippebredde

For at opnå en ensartet plæne uden helligdage skal du altid køre i lige baner. Du skal derfor sørge for, at plæneklipperen konsekvent overlapper klippebanen ved siden af med en hjulbredde.

En mand i gang med at slå græs med en STIHL benzin-plæneklipper RM 448 ved siden af et stakit

Se vores plænehjælpere