Korrekt kompostering – lav selv gødning

Kompost er naturlig gødning og jordforbedringsmiddel. Den indeholder vigtige næringsstoffer til jorden i din have. Vi har tips til kompostering.

En mand med høreværn brækker grene i mindre dele før kompostering med en STIHL elektrisk kompostkværn GHE 140

Kompostbeholderen i egen have

Kompostering giver flere fordele. For det første sparer du penge, for du skal købe mindre gødning. Men først og fremmest udnytter du på en bæredygtig måde de næringsstoffer, som din have frembringer: Visne planter og afklip går ikke bare tabt, men tilføres jorden igen i form af værdifulde næringsstoffer. I blot en håndfuld kompost findes der omkring ti milliarder organismer. Resultat: En bedre jordbundsstruktur og flere næringsstoffer. Dine planter bliver mere modstandsdygtige over for skadedyr og vokser hurtigere.

Fra affald til humus

I komposten nedbrydes haveaffald, idet udgangsmaterialer omdannes til sort humus af organismer i jorden. Denne humus betegnes i daglig tale også som gartnerens "sorte guld". En sund kompostbunke leverer præcis de rigtige betingelser, for at denne transformationsproces forløber effektivt.

Hvad er en kompostbeholder?

En kompostbeholder er en beholder til fremstilling af kompost. Beholderen kan bestå af træ eller kunststof. Specielle hurtigkompostere eller termokompostbeholdere er varmeisolerende beholdere, sædvanligvis af kunststof, som effektivt akkumulerer temperaturen. Det fremskynder indholdets nedbrydningsproces. En kompostbeholder har almindeligvis en eller flere tømningsklapper til nem videreanvendelse af komposten. Kompostbeholdere fås i forskellige størrelser og prisklasser. Ved købet bør man være opmærksom på en tilstrækkelig stabilitet.

Hvilke kompostbeholdertyper findes der?

Varmekompostbeholder i hjørnet af en frodig have mellem krukker og planter

Varmekompostbeholder

 • Oftest fremstillet af kunststof og forsynet med en varmeisolerende kappe.
 • Hurtig nedbrydningsproces.
 • Meget hurtig kompostering, ca. fire til seks måneder.
 • Ingen ubehagelige lugte.
 • Omstikkes hver fjerde uge. 
 • Placeres som alle andre kompostbeholdere direkte på jorden.

 • Kompost skal beskyttes mod tørke og kulde.

 • Kræver en placering med sol.
 • Lav lufttilførsel.

 Kompostbeholder i træ med bladopsamler ved siden af foran en mørkegrøn hæk

Kompostbeholder i træ

 • Er nem at bygge selv.
 • Skal placeres et sted, hvor den er beskyttet mod vind og vejr.
 • To beholdere, en, der fyldes, og en, der komposterer.
 • Skal omstikkes mindst én gang i løbet af året.
 • Kompostbeholdere i træ kan rådne.

Fremstilling og pleje af kompost: Trin for trin

For at fremstille en god nærende kompost kræves ikke meget: et sted i haven, en købt eller hjemmelavet kompostbeholder og tippene til korrekt kompostering fra vores vejledning nedenfor.

Valg af materiale til beholderen

Til fremstilling af beholderen anbefaler vi at vælge træ eller kunststof. Disse materialer giver den nødvendige modstandsdygtighed og kan klare ydre påvirkninger over længere tid. Da kompost kræver tilførsel af luft, bør du vælge eller selv bygge en beholder, der er åben i siderne. For en stor have giver det mening at opstille to til tre kompostbeholdere. På den måde har du altid en kompostbeholder, som du kan tilføre bioaffald, mens en anden beholder er i hviletilstand. I mindre beholdere kan du naturligvis også fremstille kompost på terrassen eller på altanen.

Materiale og værktøj til kompost

 • Færdig kompost
 • Hurtigkomposter eller kompostbeholder
 • Trillebør
 • Skovl og spade
 • Møggreb
En åben kompostbunke foran en grøn busk, ved siden af ses en trillebør og træer

Udbringning af kompost

Sigtning

Inden du bringer komposten ud, skal du først gøre komposten haveklar ved at rense den: Kast en skovlfuld kompost ad gangen gennem en skråtstillet sigte, som fjerner små grene, sten og andre urenheder og kun lader brugsklar kompost slippe igennem.

Udbringning

Efter 6 til 12 måneder kan man bringe den friske kompost ud som organisk gødning. Næringsstofindholdet svinger alt efter udgangsmaterialet. Derfor er det kun træer og planter med et lavt optag af næringsstoffer, der kan gødes udelukkende med komposten; til gengæld kan man med kompost nedbringe udbringningsmængden af andre gødninger til næsten det halve, alt efter planternes appetit.

Udbringningsmængde

Ca.  3 til 4 liter pr. kvadratmeter. Det er en god skovlfuld. Anvend kun færdig kompost, som har komposteret i 12 måneder eller længere, til jordbundsforbedring. Den er helt nedbrudt og indeholder få næringsstoffer, men stabil humus, som ikke omsættes stort mere i jorden. 

I baggrunden en kompostbeholder i træ ved siden af en bladopsamler, foran et bed med røde blomster og en grøn hæk

Tips og tricks til kompostpleje

Det er grundlæggende meget enkelt at anlægge og pleje en kompostbunke. Alligevel er der en række værdifulde tips og tricks, som gør den frembragte humus særlig nyttig.

Den rigtige kompostblanding

Groft affald, f.eks. buskafklip, bør altid blandes godt med fugtige grøntsagsrester og tørre plantedele med lavt indhold af næringsstoffer som f.eks. træflis eller blade. Sørg for, at du aldrig lægger store mængder af det samme materiale på, for det kan hæmme en ensartet nedbrydning. 

Det rigtige forhold af haveaffald 

Det giver god gødning, når forholdet mellem kulstof og kvælstof ved komposteringen ligger på 25 : 1 eller 30 : 1. Hvis kulstofandelen er størst, nedbrydes planteaffaldet langsommere. En for høj kvælstofandel reducerer stabile humusforbindelser.

Ud over luft og vand har mikroorganismerne også brug for organisk bundet kulstof (C) og kvælstof (N) som næring, hvorfor et afbalanceret forhold af begge stoffer er ideelt. Fugtigt grønt køkkenaffald eller unge plantedele er fulde af kvælstof og bør blandes med tørre kulstofrige plantedele såsom grene, træflis, efterårsblade eller halm. Bland derfor altid to dele kvælstofrigt materiale med én del kulstofrigt materiale. Da plæneafklip rådner let, må det altid kun komme på komposten i små mængder, en håndfuld hornmel understøtter da nedbrydningsprocessen. Jo mindre grene og staudestængler er, desto mere mundrette er de for mikroorganismerne.

Hvad må komme i komposteringsanlægget?

Afgørende for kvaliteten af den naturlige gødning er dens bestanddele. Alle organiske nedbrydelige materialer kan komposteres. Det kan være forskellige former for haveaffald og køkkenaffald. Det gælder som følger: Jo mere alsidig blandingen af affald er, jo flere næringsstoffer indeholder komposten.

Egnet kompostmateriale

 • Strøelse fra kæledyr
 • Æggeskaller
 • Kaffegrums, teposer, filtre
 • Avispapir, køkkenrulle
 • Potteplanter, afskårne blomster
 • Frugt og græsafklip kun i mindre mængder
 • Ukrudt kun uden frø

Findeling af afklip og haveaffald

Også afklip, eksempelvis grene og kviste fra hækklipning og beskæring af buske, hører til på komposten. Planteresterne skal dog findeles forinden. Derved forstørres overfladen af hensyn til mikroorganismerne, og haveaffaldet nedbrydes hurtigere. Du kan med fordel lette arbejdet med en kompostkværn, som hurtigt og ubesværet findeler affaldet med sit knivsystem.

Oversigt over kompostforhold

Vær opmærksom på det rigtige forhold af materialer for at opnå en sund kompost. På den måde har din kompostbunke altid den rigtige blanding af ilt, kvælstof og fugt til at omdanne kompostmaterialet perfekt til næringsstofrig humus.

Brun:Grøn

25:1

Brunt materiale Grønt materiale
Halm Græsafklip
Kviste Grøntsagsaffald
Pap Frugtaffald
Papir Visne blomster
Blade Møg
Flis Kaffegrums
Kompostér aldrig:

Tilberedte madrester 
Bagværk
Mælkeprodukter og fisk
Rodfæstet ukrudt
Frøbærende ukrudt
Syge plantedele

Ikke egnet kompostmateriale

 • Fedt og olie
 • Animalske madrester (kød, ost, ben)
 • Bagværk
 • Træaske
 • Hunde- og katteekskrementer
 • Støvsugerposer
 • Magasiner
 • Sten, læder, metal
 • Glas
 • Tetra Pak-emballage

Kompostering på den nemme måde

En kvinde med høreværn kommer planterester i en STIHL elektrisk kompostkværn GHE 250 S

Den hurtige vej til den bedste gødning med en kompostkværn

Plantepleje omfatter også en sund beskæring. Derved opstår der haveaffald, som kan viderebehandles og blandes i komposten.

Vi råder dig til først at findele afklippet. Eksempelvis med en kompostkværn fra STIHL. De reducerer afklippets volumen og findeler planterester, så de senere nedbrydes hurtigere og bliver til værdifuld gødning. Også afskårne blomster, grøntsags- og frugtrester kan findeles med kompostkværnen for at fremskynde nedbrydningsprocessen.

Kompostering af efterårsblade. Hvis du vil bruge efterårsblade til komposten, kan du nemt samle bladene op med plæneklipperen. Hvis de blandes med frisk græsafklip, bliver det helt optimalt: Takket være de tørre blade kommer der luft til græsafklippet, så råd undgås. Desuden beriger bladene græsafklippet med kulstof – den bedste forudsætning for en vellykket kompostering.

I store haver kan du opbygge et lille lager af blade. Du kan opstille ringe af armeringsnet og fylde dem med blade. Bladene blandes da i komposten lidt efter lidt i løbet af det næste års tid.

Typiske kompostproblemer

Kompostering fungerer ikke altid problemfrit fra begyndelsen, men heldigvis er der ofte enkle løsninger på typiske problemer.

Komposten stinker

Rådnende kompostbunker er ofte belastet af vandansamlinger. Undgå at tilføre for mange fugtige materialer. Desværre skal kompostbunken for det meste anlægges på ny – rådden kompost kan ikke reddes. Vær opmærksom på den rigtige lagdeling af haveaffaldet.

Kompostbunken er angrebet af skimmel

Skimmelbakterier forekommer i jorden i alle haver og er helt naturlige. Hvis der dog er tale om et voldsomt skimmelangreb, er der højst sandsynligt langt for mange fugtige materialer på kompostbunken. Forsøg i så fald at omstikke komposten og blande tørt materiale godt med det fugtige materiale. Skimmelen bør derefter forsvinde igen.

Komposten bliver ikke klar.

Færdig kompost tager tid. Alt efter årstiden og udetemperaturen tager det ca. seks til tolv måneder, før de forskellige materialer er omdannet til næringsrig humus. Husk: Komposten skal ganske vist efterlades i ro og frem, men fra tid til anden skal den dog omstikkes eller vendes rundt. Det betyder, at du, når din kompostbunke er reduceret med en tredjedel, skal have fat i skovlen. Det fremmer ilttilførslen og fremskynder komposteringsprocessen.

Sammenfatning: korrekt kompostering

 • Kompost fra have- og køkkenaffald er næringsrig und naturlig gødning til dine planter.
 • Hurtigkompostere er ganske vist hurtigere og mere kompakte, men også dyrere end kompostbeholdere i træ eller åbne kompostbunker.
 • Vær opmærksom på det rigtige forhold af kulstofrige brune og kvælstofrige grønne materialer (25:1).
 • Animalske madrester, bagværk, fedt, olie og uorganiske materialer hører ikke til på komposten.
 • Rådden kompost skal anlægges på ny. Skimmelangrebet kompost er for fugtig og bør blandes igennem med tørt materiale.