Klipning af hæk: Sådan bliver indkigsbeskyttelsen til et blikfang

Flotte hække giver din have den rigtige form. Læs her, hvordan du plejer en hæk, og hvad du skal være opmærksom på ved hækklipning.

En kvinde med beskyttelsesudstyr anvender STIHL batterihækkeklipper HSA 56 til at klippe en hæk

Oversigt: Klipning af hæk

 • Hække, der blomstrer i foråret, skal først klippes efter blomstring
 • Før let formklipning om sommeren (marts til september) skal du kontrollere, at der ikke er nogen rugende fugle i hækken.
 • Kraftig beskæring er også mulig fra 1. oktober

 • Ny skud beskæres med en tredjedel

 • Hækkeklipper til hække op til brysthøjde, stanghækkeklippere til høje hække

 • Klipning af planteskulpturer ud af buske 

Vorsicht vor giftigen Hecken

Nogle buske og hække er giftige. Da især frøene i de lysende røde taksbær er giftige, egner taks sig ikke til husstande med børn og kæledyr. Afklippet fra tuja, laurbærkirsebær og cypresser bør du kun håndtere med handsker. Også ved liguster og buksbom bør du være forsigtig. Sørg derfor ved klipning og pleje af din hæk for at bære passende beskyttelsestøj.

Hvornår du bør klippe din hæk

En hæk fungerer både som indkigsbeskyttelse og indramning af haven: Hvad enten du beskærer eller klipper i form – kun regelmæssigt klippede hække bliver dejligt tætte og bevarer deres form på den lange bane. Hvornår det er nødvendigt at klippe hækken, afhænger af årstiden og af hækplanten.

Det bedste tidspunkt til hækklipning

Nogle planter foretrækker en resolut beskæring i februar, andre klipper man først senere på året. Frodige planter – eller hvis hækken skal have et stramt look – bør man endda klippe to gange om året.

Tørt træ i en hæk

Plejeklipning af løvhække i februar

Fra midten til slutningen af februar har planterne endnu ikke sat nye skud og er endnu ikke saftspændte, så de klarer klipningen fint. Desuden er ingen fugle sent på vinteren endnu begyndt at bygge rede i hækkens tætte grenværk. Især ved avnbøg eller navr virker en tidlig klipning befordrende for væksten.

Plejeklipning af blomstrende hække om foråret

Ved blomstrende hække såsom forsythia, snebolle eller jasmin bør du vente med klipningen indtil foråret. Vent, indtil de er afblomstret. Pas på ikke at forstyrre ynglende fugle.

Plejeklipning af blomstrende hække om sommeren

I slutningen af juni indtil begyndelsen af juli kan du klippe hækken igen ved ikke for høje temperaturer, da mange hække på dette tidspunkt skyder igen. Vær dog opmærksom på, at du her kun må udføre form- og plejeklipning.

Regler

Findes der lovregler for, hvornår man må klippe hæk? Der er ikke nogen lovregler for, hvornår du må klippe hæk, men fra marts til september bør du kontrollere, om der er ynglende fugle i hækken, inden du klipper. Hvis der således ikke er nogen fuglereder i hækken, er der fri bane til at klippe.

Klipning af hæk i efteråret

Om nødvendigt kan du også foretage en radikal klipning og en foryngelsesbeskæring af hækken i løbet af efteråret. Hvis hækken vokset meget, mens fuglene har ynglet, kan du fra begyndelsen af oktober igen beskære, skære ned eller helt fjerne hækken. For at undgå skader bør du udføre arbejdet på en frostfri, overskyet dag. Ved løvfældende hække skal du vente med dette, indtil hækken har tabt alle sine blade. Før vinteren henter planterne de sidste næringsstoffer ud af bladene og lagrer dem i rødderne. Denne reserve har de brug for til foråret.

Vi anbefaler dog at foretage beskæringen om foråret. Planterne skyder da hurtigere igen, så hækken på kort tid igen er grøn og tæt.

Temperaturen skal være rigtig

Tip nummer 1

En hæk bør ikke klippes ved for høje temperaturer og i solskin, da de dybereliggende blade da pludselig udsættes for mere sol, og det følsomme yderste beskyttende væv kan blive forbrændt. 

Tip nummer 2

Især om sommeren egner en gråvejrsdag med overskyet himmel sig bedst til formklipning af hækken.

Tip nummer 3

Hvis der om foråret fortsat er solide minusgrader under -5 grader celsius bør du ikke klippe hækken, da skærestederne da kun heler langsomt, og de fine grene bliver utroligt sprøde på grund af kulden.

En kvinde med beskyttelsesbriller klipper en hæk i form med STIHL batteribuskklipper HSA 25

Hvornår skal jeg beskære unge hække?

Løvhækkes (navr, avnbøg og rødbøg) skud beskæres allerede i planteåret for at fremme en kraftigt forgrenet vækst.

Nålehække (tuja, cypresser) har brug for et års ro for at vokse godt til. Fra andet leveår beskæres de én gang om året.

Er der regler for, hvornår jeg må klippe min hæk?

Modsat i f.eks. Tyskland er der i Danmark ingen lovregler for, hvornår du må klippe din hæk. Det er dog vigtigt, at du fra marts til oktober kontrollerer, om der er ynglende fugle i hækken, før du går i gang med klippearbejdet.

Hvor ofte bør jeg klippe min hæk?

Mange hobbygartnere klipper deres hæk én gang om året omkring sankthansaften. Alligevel lønner det sig ved de fleste hækplanter allerede fra midten til slutningen af februar at klippe dem første gang til den ønskede højde og bredde. Den anden og lettere beskæring sker i begyndelsen af sommeren. 

Hvor ofte skal forskellige hække klippes?

 • Én gang om året: taks, berberis, kirsebærlaurbær, tuja og dværgcypres
 • To gange om året: liguster, avnbøg, navr og rødbøg

Hækkens vækst stimuleres ved hver hækklipning. Hvis du klipper din hæk ofte og således kun let, bliver den tættere med tiden – forudsat at den får tilstrækkeligt med vand, varme og lys.

Tip fra STIHL fagmanden: Hækken bør klippes ca. to gange om året. Om foråret, indtil begyndelsen af marts, udføres den såkaldte forårsbeskæring. Det betyder, at hækken beskæres hårdt og klippes i form. Om sommeren gælder det om at holde formen: Hvis hækken som følge af bladenes vækst er blevet ujævn, skal du rette dette. Man klipper her årets vækst to tredjedele tilbage og fjerner dermed forstyrrende og flagrende grene. Om nødvendigt kan du også foretage en kraftigere beskæring om efteråret fra begyndelsen af oktober.

Nærbillede af en STIHL hækkeklipper HS 82 foran en hæk

Hækpleje: Korrekt klipning og trimning af hæk

Med en ordentlig formklipning stimulerer du hækkens vækst og sørger for, at den forbliver uigennemsigtig. Med disse tips undgår du nøgne områder og uregelmæssigt klippede hække.

Hvor høj må min hæk blive? 

Hvor høj en hæk må blive, afhænger af dens placering og er reguleret i hegnsloven. Ifølge den må hækken ikke uden naboens samtykke overstige to meter. Besøg eventuelt www.hegnsloven.dk, eller spørg kommunen for at undgå besvær og problemer.

En kvinde med beskyttelsesbriller ved klipning af en høj hæk med en STIHL batterihækkeklipper HSA 56

Klipning af tuja

 

Tujaen, også kaldet livstræet, er en meget populær hækplante i mange haver. Det er ikke så underligt, da tujaen har en række fordele: Den stedsegrønne plante fungerer som indkigsbeskyttelse hele året rundt og tåler både frost og blæst. Da den vokser hurtigt, bliver selv små planter hurtigt til en uigennemsigtig hæk. Hvad du skal være opmærksom på, når du klipper din tujahæk, har vi sammenfattet for dig.

Hvornår bør man klippe en tujahæk?

 

Grundlæggende kan du klippe din tuja på alle tider af året. Kun i frostvejr bør du lade hækkeklipperen ligge, hvorfor den bedste periode for klipning af tuja er mellem april og september. En let formklipning er tilladt i denne periode; men husk at kontrollere, om der er ynglende fugle i hækken. Hvis du kun klipper dit livstræ én gang om året, er det bedste tidspunkt i forsommeren hen i mod slutningen af juni. Hvis du vil klippe tre gange om året, kan du med fordel vælge at gøre det i begyndelsen af april, i slutningen af juni og i slutningen af august. Efter september bør ikke klippe din tuja mere, da nye skud ellers ikke kan nå at restituere inden frosten og kan tage skade.

Beskæring af tuja

 

For at din tujahæk ikke vokser ukontrolleret, men holder sin form og forbliver sund, bør du beskære den regelmæssigt. Vi anbefaler, at du højst beskærer din tuja tre gange om året: Unge tujaer – eller livstræer – har sædvanligvis godt af to klipninger, så der dannes mange små sideskud, og hækken hurtigt bliver uigennemsigtig. En ældre tuja kan nøjes med én beskæring om året. Beskær ikke grene bag det grønne, da planten der ikke sætter nye skud, men forbliver brun. Vi anbefaler at klippe tuja i trapezform – bredere forneden, smallere foroven – så alle grene får tilstrækkeligt med lys. Da tujaen er lettere giftig, bør du bære handskerog tøj med lange ærmer og ben under arbejdet.

Undlad at klippe din tujahæk i kraftigt sollys, da skærestederne ellers kan blive brune. Du bør heller ikke klippe en våd tuja: Svampe kan trænge ind via skærestederne og skade planten.
Husk også at undlade klipning, hvis hækken indeholder ynglende fugle, der har bygget rede.

Præcist formklippede tujahække langs med en gangsti

Radikal klipning af tujahæk

 

Hvis din tuja vokser for kraftigt foroven, kan du beskære den radikalt der. Ellers fraråder vi dig at foretage radial beskæring ved pleje af en tuja. Ved at beskære planten én til tre gange om året giver du den den ønskede form og sørger for en sund vækst. Hvis du beskærer din tujahæk radikalt, risikerer du, at den ikke skyder igen, og du må i værste fald købe nye planter.

To tujaer, der klippet runde, i en velplejet have

Formklipning af tuja

 

Med det rigtige værktøj er din tuja nem at klippe i form. Med et handy redskab som f.eks. STIHL batterihækkeklipper HSA 56 klipper du din tuja kugle- eller spiralformet i en håndevending. For at bevare formen skal du fjerne udragende skud tre gange om året: i begyndelsen af april, i slutningen af juni (når væksttempoet er at ned) og i slutningen af august.

Værktøjskunde: Hækkeklippere og stanghækkeklippere

Til klipning af hække eller fritstående formklippede planter er et godt værktøj uundværligt – STIHL hækkeklippere og stanghækkeklippere former med lethed enhver hæk og enhver busk. Uanset hvad du skal klippe – når du vælger værktøj, er det vigtigste ikke, om det er benzindrevet, elektrisk eller batteridrevet, det allervigtigste er, at du kan arbejdet godt med det valgte værktøj. Uanset om du er professionel landskabsgartner eller haveejer, finder du det rigtige redskab til enhver opgave i det omfattende STIHL sortiment.

Hækkeklippere

Da vores hækkeklippere er konstrueret til professionelle, er de gennemtænkte og robuste samt beregnet til en kraftbesparende konstant anvendelse. Det kan også komme dig til gavn i din egen have. Maskinerne kommer rigtigt til deres ret ved hække i hofte- og brysthøjde, da deres manøvredygtighed muliggør et præcist arbejde og dermed også krævende formsnit. 

Stanghækkeklippere

Hvis hække er meget brede eller høje og kræver en større rækkevidde, kan du med fordele anvende en af vores stanghækkeklipper. De fås med både kort og langt skaft og egner sig til både professionelle anlægsgartnere og krævende private forbrugere.  

Teknik til klipning af mellemhøje hække med hækkeklipper

En kvinde klipper en grøn hæk med en STIHL batterihækkeklipper HSA 56

Lodret klipning i siderne: Med buede bevægelser og anvendelse af begge sider af knivbjælken klippes hækken først lodret i siderne.

En kvinde klipper en hæk i form med en STIHL batterihækkeklipper HSA 45

Klipning af hækketoppe: Ved klipning af toppen af hækken føres knivbjælken føres vandret i en vinkel på nul til ti grader. Ved hjælp af seglformede bevægelser fjernes afklippet fra hækken.

Teknik til klipning af høje hække med stanghækkeklipper

Hvad er forskellen mellem stanghækkeklippere og hækkeklippere?

En kvinde med høreværn og beskyttelsesbriller klipper hæk med en STIHL benzinhækkeklipper HS 46

STIHL hækkeklippere

STIHL hækkeklippere er udviklet specielt til pleje af tætte og særligt lange hække. Den dobbeltsidede klinge egner sig til både beskæring og studsning i vandret og lodret position.

En mand på en trappe klipper en høj hæk med STIHL batteristanghækkeklipper HLA 85

STIHL stanghækkeklippere

STIHL stanghækkeklippere er forsynet med et skaft, som gør det muligt også at studse meget høje, lange eller superbrede hække. Med en knivbjælke, som kan drejes op til 145 grader, er det altid muligt at opnå en bekvem vinkelindstilling.

Formklipning af buske 

Nogle haveejere nøjes med at klippe hækken én gang om rådet, mens andre bliver til sande skulptører, når det drejer sig om deres buske.

Klipning af geometriske former

Geometriske former klipper man ved hjælp af udspændte snore eller en ramme af lægter. Også opstammede planter kan du klippe i form.

 • Rammen drejes omkring planten og alle udstående skud klippes af.
 • På den måde kan du meget nemt skabe de mest forskelligartede former.

Værd at vide om formklipning

Hvilke træsorter egner sig bedst til formklipning?

Til formklippede planter, også kaldet "Topiaries", er tæt voksende buske med stiv grenvækst såsom buksbom eller taks mest velegnede.

Hvordan former man en hæk?

Tykke grene med finere og finere forgrening danner hovedakserne i den ønskede form. Du kan tvinge grenene i den rigtige retning til den ønskede form ved at fastgøre fleksible grene med tråd.

 

Stor park med hække og buske klippet i forskellige former (Topiaries), indimellem ses gangstier

Klipning af fantasiformer ud af buske

Til fantasiformer, f.eks. dyr, er det bedst at lave en skabelon af trådnet, som anbringes omkring busken.

 • Du kan uden problemer klippe langs med trådens overside.
 • Det er vigtigt at bruge et praktisk, skarpt skæreredskab, som kan sikre præcise snit.
 • Alle fremstående skud klippes bort flere gange om året for at få plantens vækst til at blive mere busket.
 • Imponerende planteskulpturer kræver som regel mange års arbejde.

Mere til haveelskere