Opladning af lithium-ion-batteri

Find ud af, hvordan du oplader lithium-ion-batterier korrekt, og hvad du skal være opmærksom på.

Batteri og handsker liggende på en arbejdsflade
STIHL lithium-ion-batterier er nemme at opbevare på værkstedet.

Oversigt over opladning af lithium-ion-batteri

  • Oplad STIHL lithium-ion-batterier til 80-100 %, før de tages i brug første gang.

  • Sikkerhedsteknologier forhindrer lithium-ion-batterier i at blive overophedet.

  • Bekymringsfri opladning natten over

  • Beskyt lithium-ion-batterier mod fugt, varme og kulde.

Hvad du skal være opmærksom på ved opladning af lithium-ion-batterier

Antagelsen om, at batterierne skal oplades helt efter købet, gælder ikke længere for avancerede lithium-ion-batterier. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på for at sikre, at dine batterier har en lang levetid.

1. Overhold optimale opladningstemperaturer for lithium-ion-batterier

Du kan uden problemer oplade STIHL batterier i et temperaturområde fra +5 til +40 grader celsius. Opbevaring mellem -20 og +50 grader er mulig – dog vil der være funktionstab i toppen og bunden af dette område.

STIHL opladere giver dig ekstra sikkerhed: Hvis batteriet er for varmt efter længere tids brug, starter opladningen først, når batteriet er kølet ned til en bestemt temperatur. 

 2. Undgå ekstreme temperaturer for lithium-ion-batterier

For at beskytte lithium-ion-batterier og oplade dem korrekt bør de ikke placeres på varmeapparater. Det skyldes, at temperaturer, der er for høje eller for lave, kan være skadelige for batterierne – så du bør altid overholde det godkendte temperaturområde.

Det er bedst at oplade batterierne ved normal stuetemperatur eller ved moderate udetemperaturer.

3. Lithium-ion-batterier kræver ikke lange opladningsprocesser

Avancerede lithium-ion-batterier kræver kun 80 % opladning før første brug – det tager mellem en halv time og fire og en halv time, afhængigt af batteriet.

STIHL AK 30 lithium-ion-batteri oplades i en ladestation
Ladestationen muliggør hurtig opladning af STIHL AK 30 lithium-ion-batteriet.

Påvirker et batteris temperatur den mængde energi, det leverer?

En myte går ud på, at et batteri skal placeres på et varmeapparat under opladning. Denne teori er baseret på tanken om, at den elektriske aktivitet vil stige som følge af varmetilførslen, hvilket skal beskytte batteriet under opladning og forlænge dets levetid. Nogle påstår, at det endda skal være muligt kortvarigt at genaktivere et helt afladet batteri ved at opvarme det, fordi kun et varmt batteri kan få adgang til hele sin energireserve. Nu ved vi, at denne teori ikke kun er forkert, men at processen faktisk er skadelig for batteriet.

Under opladning og afladning migrerer ionerne grundlæggende fra en elektrode til en anden – afhængigt af strømmens retning. Hvis batteriet opvarmes for meget, accelererer partiklerne, og materialet nedbrydes – og levetiden reduceres som følge heraf. I værste fald kan der dannes letantændelige gasser, hvis batteriet overophedes kraftigt. Batteriet bliver ubrugeligt. Generelt anbefaler vi, at du altid overholder batteriets godkendte temperaturområde.

Nyttige oplysninger

Alle STIHL batterier leveres fra fabrikken til forhandleren med en ladetilstand på 30 %. Selv hvis et STIHL batteri har været opbevaret hos forhandleren i lang tid, er det effektivt beskyttet mod selvafladning. 

Hvor farligt er det at oplade et batteri for længe?

Det er normalt, at et batteri bliver varmt under opladning, og der er ingen grund til bekymring, når det sker. STIHL batterier af høj kvalitet er beskyttet mod overophedning og er i princippet risikofri. Opladningsprocessen afsluttes automatisk, når batteriet er opladet, så du ikke behøver at bekymre dig om at oplade et batteri for længe. Imitationer og ikke-OEM-dele er mere tilbøjelige til at udgøre en fare, fordi disse batterier kan eksplodere som følge af overdreven varmedannelse.

Hvis et batteri overskrider det godkendte temperaturområde kraftigt, kan det forårsage en selvforstærkende eksotermisk kemisk reaktion, der kaldes en "termisk runaway". Varmeudviklingen i batteriet bliver selvforstærkende, hvilket udløser en cirkulær kædereaktion, der hurtigt smelter batteriets kerne. 

Det er sandt, at risikoen for batteribrand fortsat er en bekymring for mange brugere. Men med avancerede STIHL batterier er du på den sikre side.

STIHL batteriboks med lithium-ion-batteri AP 300 og oplader
STIHL batteriboks med lithium-ion-batteri AP 300

Hvilke fordele giver produkter med lithium-ion-batterier fra STIHL?

De batteridrevne produkter af høj kvalitet fra STIHL har mange fordele, blandt andet lav brandrisiko ved lithium-ion-batterier, optimal beskyttelse mod dybdeafladning og temperaturovervågning ved hjælp af et effektivt batteristyringssystem. 

De højeste sikkerhedsstandarder for STIHL lithium-ion-batterier

For at undgå overopladning og overdreven varmeudvikling er der kun installeret lithium-ion-celler, der opfylder de højeste sikkerhedskravi STIHL batterier.
Både batterier og opladere fra STIHL er udstyret med beskyttelsesmekanismer, der forhindrer overopladning og overdreven varmeudvikling.

Temperaturovervågning ved hjælp af et batteristyringssystem

Hver enkelt celle i et batteri overvåges af et batteristyringssystem. Det sker ved hjælp af en integreret sensor, som måler temperaturen på det varmeste sted inde i batteriet – hvis temperaturen er for høj, afbrydes opladningen. 

Lav brandfare med lithium-ion-batterier

Med avancerede lithium-ion-batterier er risikoen for brand meget lav. Dette sikres ved hjælp af forskellige foranstaltninger, bl.a. det indbyggede batteristyringssystem, som forhindrer overopladning og den dermed forbundne høje varmeudvikling.

Optimal beskyttelse mod dybdeafladning

Elektronikken i lithium-ion-batterier sætter automatisk batterierne i hviletilstand, hvis de ikke bruges i længere tid. Dette beskytter mod skadelig dybdeafladning.

Kun lavt kapacitetstab

STIHL anvender avancerede lithm-ion-celler til alle sine batteridrevne podukter, som ikke behøver at blive fuldt opladet før første brug og er klar til brug på få timer. Årsagen er, at selvafladningshastigheden for STIHL batterier er forsvindende lav - kapacitetstabet er kun en til tre procent om året.

Ingen hukommelseseffekt

Der er ingen hukommelseseffekt med lithium-ion-batterier. Hukommelseseffekten refererer til det permanente kapacitetstab, der opstår ved delvis afladning, hvilket påvirker nikkel-cadmium-batterier (NiCd). Batteriet husker det forbrugte energibehov og leverer over tid kun den tidligere anvendte kapacitet i stedet for den oprindelige fulde mængde. 

Hvis et batteri overophedes

Elektriske foranstaltninger i batteriet, opladeren og arbejdsværktøjet forhindrer overophedning og slukker automatisk for funktionerne på kritiske steder. For at modvirke den usandsynlige overophedning er alle battericeller placeret i et robust og flammehæmmende kabinet.

Opbevaringsanvisninger for lithium-ion-batterier

For optimal opbevaring af vore lithium-ion-batterier anbefaler vi en omgivelsestemperatur på ca. 20 grader. I princippet kan du opbevare batterierne mellem -20 og +50 grader – dog kan der være tab af funktion og levetid i toppen og bunden af dette område. Derfor anbefaler vi , at lithium-ion-batterier opbevares korrekt.

Fuld kraft med opladere fra STIHL

Opladere som AL 300 hurtigladeren hjælper aktivt med at afkøle batteriet ved hjælp af et indbygget luftkølesystem. Lær vores batteriopladere at kende:

Ladeindikatoren på STIHL batteriet

De fire LED'er på batteriet angiver opladningsniveauet, men kan også angive funktionsfejl i maskinen eller batteriet. Du skal blot trykke på knappen på batteriet for at aktivere dem. LED'erne lyser grønt i ca. fem sekunder og viser derefter opladningsniveauet. Hvis kun én LED blinker grønt, betyder det, at batteriniveauet er lavt.

Når batteriet er tilsluttet opladeren, angiver de grønne LED'er også opladningsniveauet (hvis ingen LED'er lyser, er opladningen afsluttet). Hvis lysdioderne i stedet lyser eller blinker rødt, foreligger der en fejl:

LED-display
Betydning

Batteriet skal oplades.

Batteriet er 20-40 % opladet.
Batteriet er 40-60 % opladet. 
Batteriet er 60-80 % opladet. 
Batteriet er 80-100 % opladet.
Batteriet er for varmt eller koldt.
Maskinen er for varm.
Der er en fejl i maskinen.
Batteriet er defekt.

Batteriets LED-display giver oplysninger om opladningstilstanden eller fejl.

Mere om STIHL batterikraft

Hvis du vil vide mere om, hvordan et lithium-ion-batteri fungerer, og hvordan STIHL udnytter disse funktioner optimalt, f.eks. med intelligente systemer, kan du læse mere i artiklen Grundlæggende batterividen.

FAQs

Mere om STIHL batterier og batteritilbehør