STIHL klimastrategi

Med sin klimastrategi fastlægger STIHL retningslinjerne for virksomhedens handlinger, så klimaet beskyttes på kort, mellemlangt og langt sigt. Vores mål er helt at fjerne STIHL koncernens CO2-aftryk. Vi ønsker derfor at opnå klimaneutralitet alle de steder rundt om i verden, hvor vi driver virksomhed.

STIHL Klimamål

For at opfylde vores klimamål har vi i første omgang fokus på energiforbruget i vores værdikæde, som vi har direkte kontrol over. Det omfatter direkte udledning (scope 1 i Greenhouse Gas Protocol (GHG)), som stammer fra forbrænding af gas og olie til opvarmning af bygninger og under produktionsprocesser, konstruktion og produktudvikling samt fra det brændstof, der bruges af bilflåder, og fra kølemiddellækager. Desuden inkluderer vi indirekte udledning (scope 2, elektricitet og fjernvarme). I 2019 udgjorde scope 1- og 2-udledningen fra STIHL produktionsvirksomheder og Dieburg-distributionscenteret (Tyskland) omkring 90.000 tons.

Udledning, der forekommer i forbindelse med aktiviteter andre steder i værdikæden (scope 3), f.eks. indkøb og fremstilling af råmaterialer eller brug og bortskaffelse af produkter, er ikke noget, vi selv kan styre. Ikke desto mindre påtager STIHL sig ansvar ved klart at definere områder, hvor der fremadrettet skal sættes ind i forbindelse med forsyningskæden og brug af produkterne samt efterfølgende bortskaffelse.

STIHL klimastrategi tidsmål

Langsigtet mål

Hvad angår udledning fra processerne (scope 3) uden for det faktiske aktivitetsområde for STIHL, er vi i øjeblikket i færd med at evaluere potentialet for reduktioner med det ambitiøse mål at opnå klimaneutralitet i god tid før 2050 og forud for den plan, Paris-aftalen indebærer.

Vejen til klimaneutralitet

STIHL vil fokusere på følgende elementer for at opnå klimaneutralitet (scope 1 og 2):

Grøn elektricitet

Energieffektivitet

Generering af energi

Mobilitetsstrategi

Kompensation