Sådan rengøres en motorsav

Snavs og ophobet fedt kan hurtigt nedsætte motorsavens effektivitet. Det er vigtigt at vide, hvordan man rengør motorsaven korrekt.

En arbejdsbænk med flere STIHL produkter på: en motorsav, Varioclean, Multispray og Superclean harpiksopløsningsmiddel

Hvorfor skal jeg rengøre min motorsav?

Hver gang du bruger din motorsav, påvirkes værktøjet: planterester, sav og harpiks sætter sig fast på kæden, tænderne bliver sløve, og der samler sig støv i de enkelte motorkomponenter. Uden rengøring vil disse uundgåelige påvirkninger med tiden akkumulere og hæmme motorsavens funktionalitet.

Sådan rengøres en motorsav

Tag dig tid til at rengøre din motorsav regelmæssigt for at sikre, at den altid leverer perfekt ydeevne. Batteridrevne, elektriske og benzindrevne motorsave har hver især specifikke individuelle krav til rengøring.

En STIHL MS 462 C-M benzinmotorsav på en bænk med afmonteret cylinderdæksel

Genstridigt snavs

Kontrollér luftindsugningsslidserne, og rengør dem om nødvendigt med en pensel eller trykluft. Det er vigtigt at sikre, at luftindsugningsslidserne fungerer korrekt, da de er med til at forhindre, at motoren overophedes. Fjern kædehjulsdækslet, og rengør området omkring kædehjulet. Du kan bruge et harpiksopløsningsmiddel til at fjerne særligt genstridigt snavs.

Regelmæssig rengøring er med til at modvirke for tidlig slitage på din motorsavs sværd og savkæde. Fjern først savkæden og sværdet for at rengøre dem ordentligt. Fjern olierester og snavs fra olieudløbsporten og kanalen, og rengør derefter olieindløbshullet og sværdrillen. Du kan bruge et filmål til dette, eller et opløsningsmiddel af høj kvalitet er også meget effektivt. Fjern eventuelle grater, der har udviklet sig på sværdet, med en fladfil.

For at beskytte din motorsav optimalt anbefaler vi, at du bruger specialrengøringsmidlet STIHL Varioclean til langvarig pleje. Spray skæreudstyret med plejeolie efter rengøring. 

Sæt det rene, tørre skæreudstyr på motorsaven igen, og sæt kædehjulsdækslet på igen.

Tip:

Hvis du har en, giver en luftkompressor et endnu bedre resultat, da du kan bruge den til at fjerne selv de mindste smudspartikler. 

Du bør altid opbevare din motorsav med savsværd på et tørt sted, indtil den skal bruges igen. 

Sådan rengøres en motorsav før længere tids opbevaring

Du skal give din motorsav en grundigere rengøring med jævne mellemrum, og især før en længere pause (tre måneder eller mere). Meget af processen er den samme for batteridrevne, elektriske og benzindrevne motorsave: 

Rengør skæreudstyret, og slib det

Fjern sværdet og savkæden fra huset. Rengør begge som beskrevet ovenfor. Kontrollér begge komponenters tilstand. Skal klingetænderne slibes? Er der opstået grater på sværdet? Hvis det er tilfældet, fjernes de forsigtigt med en fladfil.

Du finder yderligere nyttige tips i vores trinvise vejledning til slibning af din motorsav, eller du kan besøge en STIHL forhandler for at få den slibet professionelt.

Når de er rene, skal sværdet og savkæden sprayes med plejeolie og opbevares adskilt fra huset. . 

 

STIHL harpiksopløsningsmiddel: 2-i-1-pleje

STIHL harpiksopløsningsmiddel løser genstridige harpiksaflejringer og beskytter desuden effektivt mod rust. 

Rengøring af huset

Fjern alt snavs og savsmuld fra motorsavens hus. Rengør området omkring kædehjulet (se ovenfor). Kontrollér, om luftindsugningsslidserne er fri, og rengør dem med en pensel eller trykluft. 

Påfyldning af kædeolietanken

Hvis du bruger vegetabilsk kædesmøreolie, skal du fylde kædeolietanken helt op og sørge for, at den er fuld under opbevaring. Er det tid til at rengøre olietanken? Det kan du selv eller din STIHL forhandler gøre. Der kan opstå skader under rengøringen af tanken, og i så fald anbefaler vi, at du kontakter en STIHL forhandler for at aftale reparation. 

Rengøring af oliekanal

Kontrollér oliestanden i olietanken. Oliestanden bør falde, når du bruger din motorsav, og hvis dette ikke sker, kan der være en fejl i smøreolietransportsystemet. Rengør oliekanalerne på din motorsav for at afhjælpe dette, eller kontakt en af vores forhandlere.

Specifikke krav til batteridrevne og benzindrevne motorsave

Ud over ovenstående trin bør du også udføre følgende rengøringsforanstaltninger, afhængigt af om du har en batteridrevet eller benzindrevet motorsav: 

Rengøring af batteridrevet motorsav for længere tids opbevaring

For batteridrevne motorsave er det vigtigt at sikre, at batteriet opbevares korrekt.

Mand, der går ind på et værksted og bærer en STIHL batteridrevet motorsav med savsværd
 • Rengør batteriet med en fugtig klud. . 
 • Sørg for, at batteriets opladningsniveau er på to tændte LED'er ved opbevaring. Dette vil hjælpe dig med at undgå dybdeafladning, hvilket skader batteriets funktionalitet og levetid
 • Batteriet skal opbevares adskilt fra motorsaven og opladeren. 
 • Tør også opladeren af med en fugtig klud. Rengør om nødvendigt de elektriske kontakter med en pensel. 
STIHL Varioclean rengøringsmiddel ved siden af STIHL motorsav på arbejdsbænk

Rengøring af benzindrevne motorsave til længere tids opbevaring

Det kræver lidt mere arbejde at rengøre en benzindrevet motorsav helt:

 • Tøm brændstoftanken

Tøm motorsavens brændstoftank på et godt ventileret sted. Brændstofrester skal bortskaffes på en miljørigtig måde via specialiserede affaldshåndteringsanlæg.

 • Kør karburatoren tom

Tøm brændstoftanken, start derefter motorsaven, og lad den køre i tomgang et kort stykke tid, indtil der ikke er mere benzin i tanken, og motorsaven slukker. Dette forhindrer, at membranerne i karburatoren klæber sammen. For en grundigere rengøring anbefaler vi, at du kontakter en STIHL forhandler.

 • Kontrollér tændrøret og køleluft-indsugningsåbningen, og rengør om nødvendigt.
 • Rengøring af luftfilteret

For at sikre, at motorsavens ydeevne ikke forringes med tiden, bør du rengøre luftfilteret regelmæssigt. Fjern det først fra huset, og bank derefter på det for at få snavset ud. 

I betjeningsvejledningen til alle STIHL motorsave finder du en tabel med en oversigt over alle nødvendige rengøringsforanstaltninger.

Resumé: sådan rengøres en motorsav

 • Ved at holde komponenterne rene efter brug sikrer du, at din motorsav fortsat fungerer godt.
 • Bær altid passende beskyttelsesudstyr under arbejdet.
 • Rengør værktøjet efter hver brug. Vi anbefaler også grundig rengøring inden vinteropbevaring.
 • Husk at overholde de specifikke krav til rengøring af batteridrevne og benzindrevne motorsave.