Advarsel om ikke-konforme motorsave

Der sælges i stadigt stigende omfang "ikke-konforme maskiner" i forskellige handelsformer på det europæiske marked. I den forbindelse betyder "ikke-konform", at apparaterne ikke lever op til lovgivningens gældende krav, herunder i særdeleshed sikkerheds- og udstødningsforskrifterne til beskyttelse af brugeren og miljøet.

Hos tyske DPLF (tyske prøvnings- og certificeringsinstans for landbrugs- og forstteknik), som er et anerkendt, neutralt prøvningsorgan, er motorsave af forskellige typer blevet underkastet alle de prøver, som sådanne apparater skal bestå, inden de må markedsføres i EU. De undersøgte maskiner levede ikke op til lovkravene i de harmoniserede sikkerheds- og miljøstandarder. Det betyder, at der er stærkt forøget risiko for personskade for brugeren og tredjepart, og at der yderligere finder forøget sundheds- og miljøbelastning sted som følge af uacceptabelt høje udstødningsemissioner. Sidstnævnte blev endda eftervist med måleværdier, der ligger flere gange over de i lovgivningen fastlagte grænseværdier. Som følge deraf må tilsvarende maskiner ikke bringes i omløb inden for EU-lovgivningens dækningsområde – maskiner, der allerede befinder sig på markedet, udgør en betragtelig risiko.

I en direkte sammenligning på grundlag af tre eksempeltests, som er gennemført med en original STIHL MS 440 og en ikke-konform PowerHaus KW 6500, tydeliggøres de skadelige følger i særlig grad. PowerHaus KW 6500 er ikke bare til fare for kunden, men forsøger også at narre vedkommende ved at antyde at være et originalt produkt ved de STIHL typiske produktfarver, hvorved den varemærkebeskyttede farvekombination orange/lysegrå krænkes.