Privatlivspolitik

Vi vil gerne informere dig om behandlingen af dine personlige data i denne privatlivspolitik. Nedenfor finder du bl.a. oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

OMFANGET AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

I denne privatlivspolitik giver vi dig oplysninger om behandlingen af dine personlige data i forbindelse med besøg og brug af vores hjemmeside.

For at hjælpe dig med at få et overblik over de oplysninger, der er relevante for dig, har vi opdelt privatlivspolitikken i individuelle afsnit:

I denne meddelelse om privatlivspolitik giver vi dig oplysninger i overensstemmelse med kravene i den europæiske generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR", Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679). Vi overholder også kravene i anden national databeskyttelseslovgivning, der kan gælde for behandlingen af dine personlige data.

1 DATAANSVARLIG OG DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

1.1 Dataansvarlige

Den dataansvarlige fastlægger formålene med og midlerne til behandlingen af dine personoplysninger og sikrer overholdelse af kravene i databeskyttelseslovgivningen. Hvis to eller flere dataansvarlige i fællesskab bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen, er disse i fællesskab ansvarlige for behandlingen, og dermed fælles dataansvarlige.

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med denne hjemmeside er:

Andreas Stihl Norden AB
Postadresse: Park Alle 295, 2605 Brøndby, Denmark
Email: support@stihl.dk
Skattenummer: DK24246388

("vi", "os").

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du til enhver tid kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

2 GENERELLE OPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

2.1 Behandling af dine personlige oplysninger

Når vi bruger udtrykket "persondata" i denne meddelelse, mener vi alle oplysninger, der vedrører dig.

Eksempler på persondata er dit navn, din e-mailadresse og din postadresse. Dine persondata omfatter alle data, der er knyttet til dig, eller som vedrører dig. Vi henviser til data, der ikke relaterer til dig, som "ikke-personlige data" eller "anonyme data". Databeskyttelsesreglerne og denne meddelelse gælder ikke for disse data.

Vi forstår behandling af dine personlige data som f.eks. indsamling, opbevaring eller sletning af dine data.

2.2 Oversigt over retsgrundlaget for behandling af dine personlige data

Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis vi kan basere behandlingen på et gyldigt hjemmelsgrundlag eller hvis behandlingen er tilladt eller påkrævet i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning, dvs. kun hvis behandlingen er lovlig. Inden for rammerne af GDPR er størstedelen af behandlingen af dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR).
 • Du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR).
 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR).
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Yderligere oplysninger om, hvilke behandlingsaktiviteter der specifikt er baseret på hvilket retsgrundlag, eller i henhold til hvilken databeskyttelseslovgivning behandlingen er tilladt, er angivet nedenfor i denne fortrolighedserklæring.

2.3 Hvilke personlige data vi indsamler fra dig

Vi behandler persondata, som du giver os, som vi indsamler (automatisk), eller som vi modtager fra tredjeparter.

I princippet er du ikke forpligtet til at give dine personlige data til os. Det kan dog være nødvendigt at videregive visse personoplysninger for at gøre det muligt for os at tilbyde og levere hjemmesiden og alle hjemmesidens funktioner til dig.

Persondata, som du giver os

Vi behandler oplysninger, som du giver os. Du kan f.eks. ringe til os eller kontakte os på anden måde og give os visse oplysninger på denne måde. Vi indsamler og behandler disse data for at gøre det muligt for dig at bruge vores hjemmeside. Hvis du ikke giver os visse oplysninger, kan det udelukke eller forringe brugen eller den fulde funktionalitet af vores hjemmeside.

Personlige data, der indsamles (automatisk)

Visse oplysninger indsamles og behandles af os (automatisk), når du bruger vores hjemmeside. Dette omfatter data som din IP-adresse, specifikke login-data og data, der behandles for at gøre det muligt for os at gøre vores hjemmeside teknisk tilgængelig.

Personoplysninger, som vi modtager fra tredjeparter

Nogle gange modtager vi ikke oplysninger direkte fra dig. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis oplysninger om dig gives til os af tredjeparter. For eksempel arbejder vi med virksomheder, der leverer tjenester til os og giver os oplysninger om dig.

3 BESØG PÅ VORES HJEMMESIDE

Når du besøger vores hjemmeside, sender den browser, der bruges på din enhed, automatisk oplysninger til serveren på vores hjemmeside og gemmer dem midlertidigt i en logfil.

Hvis du gerne vil vide mere om de cookies, vi bruger på vores hjemmeside, kan du klikke her

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles, når hjemmesiden besøges:

 • Din IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Navn og URL på den hentede fil
 • Den webside/applikation, hvorfra adgangen blev foretaget (referer URL)
 • Den browser, du bruger, og, hvis det er relevant, operativsystemet på den enhed, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside, og navnet på din adgangsudbyder.

Formål

Dine personlige data behandles til følgende formål:

 • For at sikre, at der etableres en problemfri forbindelse
 • For at sikre, at vores hjemmeside er nem at bruge
 • At analysere systemets sikkerhed og stabilitet

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at gøre det muligt for dig at besøge hjemmesiden og for at sikre ydeevnen, den langsigtede funktionalitet og sikkerheden af vores hjemmeside og systemer.
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.
  Vi har en legitim interesse i at sikre ydeevnen, den langsigtede funktionalitet og sikkerheden af vores hjemmeside og systemer.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

4 BRUG AF VORES HJEMMESIDE OG VORES TJENESTER

4.1 Kontakt og kommunikation

Hvis du har spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte os via e-mail, post, telefon, kontaktformularer eller på anden måde. Hvis du kontakter os, vil vi normalt svare dig via det kommunikationsmiddel, du har valgt.

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles, når vi kommunikerer med dig:

 • Dine kontaktoplysninger, f.eks. dit telefonnummer eller din e-mailadresse.
 • Kommunikation med dig, herunder optagelser af telefonsamtaler med dig, hvis det er relevant.
 • Data vedrørende din anmodning eller dit anliggende, såsom emnet for din henvendelse eller vores kommunikation med dig.
 • Nødvendige data for at afklare formålet med din henvendelse.

Formål

Dine personlige data behandles til følgende formål:

 • At kommunikere med dig, hvis du har kontaktet os med spørgsmål eller andre anliggender.
 • At kommunikere med dig i forbindelse med andre forhold end anmodninger og anliggender, f.eks. til informationsformål eller for at overholde juridiske eller kontraktlige forpligtelser.
 • Hvis vi optager telefonsamtaler med dig, sker det til kvalitetssikrings- og uddannelsesformål.
 • For at forbedre vores support

Disse formål omtales i det følgende samlet som "støtte".

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Behandling af dine personlige data i forbindelse med vores support er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR.
 • Vi leverer visse supporttjenester til dig uden for en eksisterende kontrakt.
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.
  Vi har en legitim interesse i at hjælpe dig i tilfælde af spørgsmål om vores tilbud og tjenester og i at sikre vores (tidligere og fremtidige) kunders tilfredshed.
 • Til visse former for behandling af dine personoplysninger indhenter vi dit samtykke, hvis det er nødvendigt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Det gælder især optagelse af telefonsamtaler.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

4.2 Produktguider

Vores hjemmeside indeholder vejledningsværktøjer i forhold til vores produkter, såsom vores Chain-Bar-Advisor.

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med produktvejledningsværktøjerne:

 • Din IP-adresse
 • De data, du giver i forbindelse med vores produktvejledningsværktøj

Formål

Dine personlige data behandles til følgende formål:

At anbefale et produkt eller rådgive om, hvordan du bruger vores produkter, baseret på dine specifikationer i produktvejledningsværktøjet 

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med vores produktvejledningsværktøjer er nødvendig for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, hvis du har til hensigt at købe vores produkter.
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR.
 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at give dig en anbefaling i forbindelse med produktvejledningsværktøjet.
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.
  Vi har en legitim interesse i at anbefale et produkt, der er det rigtige for dig, eller at rådgive dig om, hvordan du bruger vores produkter.
 • Brug af produktvejledningsværktøjet kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i Præferencecenter for Privatlivets Fred. For mere information om vores cookies, se vores Cookiepolitik

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

4.3 Nyhedsbrev

På vores hjemmeside giver vi dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Personlige nyhedsbreve

Bemærk venligst, at når vi sender nyhedsbrevet, udfører vi en præstationsmåling og analyserer din brugeradfærd. Til denne analyse indeholder de sendte e-mails såkaldte web beacons eller tracking pixels. Disse er placeret på vores servere og fortæller os, hvornår og hvordan du henter vores nyhedsbrev. Til analysen knytter vi de ovennævnte data og web beacons til din e-mailadresse.

Du kan deaktivere visningen af billeder som standard i dit e-mailprogram for at begrænse behandlingen af data gennem brugen af vores nyhedsbrev. I dette tilfælde vil du ikke kunne se hele nyhedsbrevet, og du vil måske ikke kunne bruge alle funktionerne. Hvis du får vist billederne manuelt, udføres den ovennævnte sporing.

For mere information om, hvordan vi behandler dine personlige data til markedsføringsformål og for at forbedre din brugeroplevelse, se afsnit 5, Markedsføring og brugeroplevelse. Vi henleder især din opmærksomhed på oplysninger om behandling af dine persondata i forbindelse med Oracle Eloqua.

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet:

 • Oplysninger som f.eks. åbningsrate, hvornår du læser vores nyhedsbreve, og hvilke links du klikker på i nyhedsbrevet.
 • Oplysninger, som vi indsamler om dig, når du bruger STIHLs tjenester (f.eks. når du køber vores produkter, registrerer en enhed eller bruger forskellige applikationer).

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Dine personlige data behandles på baggrund af dit samtykke, som du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

5 MARKEDSFØRING OG BRUGEROPLEVELSE

5.1 Cookies og lignende teknologier

Vi bruger teknologier på vores hjemmeside, der er beregnet til at lette brugen af hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig og til at levere forskellige funktioner. Sådanne teknologier omfatter f.eks. cookies, pixels og scripts. Dette afsnit indeholder oplysninger om dine personlige data i denne sammenhæng.

I vores Cookiepolitik forklarer vi, hvilke cookies og lignende teknologier vi bruger på vores hjemmeside til hvilke formål, og hvordan du kan administrere disse cookies.

5.2 Tilvejebringelse, udvikling og forbedring af vores hjemmeside

(a) Google Analytics webanalyse

Vi bruger analyseværktøjet Google Analytics på vores hjemmeside. Google Analytics leveres af Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google", sammen med andre Google-virksomheder i Alphabet Inc. "Google").

Vi bruger Google Analytics med udvidelsen "anonymize IP". Det betyder, at din IP-adresse bliver forkortet, før den sendes til Google i USA, så Google ikke modtager din fulde IP-adresse fra os.

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af Google Analytics:

 • Din IP-adresse
 • Unikt bruger-ID tildelt af browseren
 • Brugerens klikadfærd på hjemmesiden
 • De undersider, som brugeren tilgår
 • Browsertype, URL, skærmopløsning
 • Tidsstempel

Formål

Vi bruger Google Analytics til at analysere din brug af webstedet, til at få rapporter om websideaktiviteter og til at få andre Google-tjenester i forbindelse med din brug af vores websted og anden internetbrug.

Det giver os mulighed for løbende at forbedre vores hjemmeside, dens brugervenlighed og vores tilbud og skræddersy dem til dine behov og interesser.

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Dine personlige data behandles baseret på dit samtykke, som du har givet os under ”Administrer Samtykke”. Du kan få adgang til dette via Cookie Notice.
  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
 • Brugen af Google Analytics kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i Præferencecenteret for Privatlivets Fred. For mere information om vores cookies, se vores Cookiepolitik

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne meddelelse om Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af Google Analytics overføres personoplysninger til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne meddelelse.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken for Google Ltd.'s Google Analytics kan findes her:
https://policies.google.com/privacy?hl=da

(b) Google reCAPTCHA

Vi bruger reCAPTCHA v2 på vores hjemmeside. reCAPTCHA v2 leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google Ltd", sammen med andre Google-virksomheder i Alphabet Inc. "Google").

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af Google reCAPTCHA:

 • Din IP-adresse
 • Brugte plug-ins til browseren
 • Cookies sat af Google inden for de sidste 6 måneder
 • Antal klik og berøringer, du har foretaget på siden
 • CSS-oplysninger for den besøgte side
 • JavaScript-objekter
 • Datoen
 • Browserens sprog

Formål

Vi bruger reCAPTCHA v2 til at forhindre misbrug af automatiserede indtastninger i webformularer og derved beskytte værtens tekniske systemer.

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Behandling af dine personlige data er nødvendig for at sikre funktionaliteten af vores hjemmeside og for at beskytte vores hjemmeside.
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.
  Vi har en legitim interesse i at sikre funktionaliteten af vores hjemmeside og i at beskytte vores hjemmeside.
 • Brugen af reCAPTCHA v2 kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i cookie-banneret. For mere information om vores cookies, se vores Cookiepolitik

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af reCAPTCHA v2 overføres personoplysninger til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne politik.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken for Google Ltd's reCAPTCHA kan findes her:
https://policies.google.com/privacy?hl=da

(c) YouTube

På vores hjemmeside integrerer vi videoindhold via YouTube. YouTube leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google Ltd", sammen med andre Google-virksomheder i Alphabet Inc. "Google").

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af YouTube:

 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din enhed
 • Browser
 • Operativsystem
 • Oplysninger om det videoindhold, du har set

Formål

Vi linker videoindhold via YouTube for at informere dig om vores produkter og tilbud.

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Videoindhold vises med et miniaturebillede. Dine data bliver kun behandlet af Google, når du har givet dit samtykke til behandlingen af dine data ("to-klik-løsning").
  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
 • Brugen af YouTube kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i cookie-banneret. For mere information om vores cookies, se vores Cookie Notice.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne meddelelse om Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af YouTube overføres persondata til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne meddelelse.

Privatlivspolitik

Googles privatlivspolitik for behandling af personlige data i forbindelse med YouTube kan findes her:
https://policies.google.com/privacy?hl=da

(d) Google Kort

På vores hjemmeside integrerer vi kort fra Google Maps. Google Maps leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google Ltd", sammen med andre Google-virksomheder i Alphabet Inc. "Google").

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af Google Maps:

 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din enhed
 • Browser
 • Operativsystem
 • Din placering

Formål

Vi indlejrer kort via Google Maps for at vise geografiske oplysninger.

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Dine data bliver kun behandlet af Google, når du har givet dit samtykke til behandlingen af dine data ("to-klik-løsning").
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.
 • Brugen af Google Maps kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i Præferencecenter for Privatlivets Fred. For mere information om vores cookies, se vores Cookiepolitik.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af Google Maps overføres persondata til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne meddelelse om Privatlivspolitik.

Privatlivspolitik

Googles privatlivspolitik for behandling af personlige data i forbindelse med Google Maps kan findes her:
https://policies.google.com/privacy?hl=da

5.3 Annoncering (sporing)

(a) Oracle Eloqua

Vi bruger Oracle Eloqua. Oracle Eloqua leveres af Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 München ("Oracle").

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af Oracle Eloqua:

 • Oplysninger om, hvorvidt du åbner vores e-mail
 • Oplysninger om, hvilke links du klikker på

Formål

Vi bruger Oracle Eloqua til at personliggøre vores e-mails og til at afgøre, om vores e-mails, især vores nyhedsbreve, bliver åbnet, og hvilke links i vores e-mails du klikker på. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores e-mails og de tilbud og tjenester, vi leverer. Målet er at skræddersy vores hjemmeside og tjenester og tilbud, især vores e-mails, så de passer til dine behov og interesser.

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Dine personlige data behandles baseret på dit samtykke, som du giver os i cookiebanneret.
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
 • Brugen af Oracle Eloqua kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i cookie-banneret. For mere information om vores cookies, se vores Cookiepolitik.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 denne Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af Oracle Eloqua kan personlige data blive overført til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne Privatlivspolitik.

Privatlivspolitik

Oracles privatlivspolitik for behandling af personlige data i forbindelse med Oracle Eloqua kan findes her:
https://www.oracle.com/dk/legal/privacy/

(b) Google-annoncer

På vores hjemmeside integrerer vi Google Ads. Google Ads leveres af Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af Google Ads:

 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din enhed
 • Browser
 • Operativsystem

Formål

Vi bruger Google Ads til at køre søgeannoncekampagner, hvis du har besøgt vores hjemmeside før. Tjenesterne giver os mulighed for at kombinere vores annoncer med bestemte søgeord eller, hvis du tidligere har besøgt vores hjemmeside, at annoncere for tjenester, som du f.eks. har set på vores hjemmeside. Vi kan vise interessebaseret annoncering på andre hjemmesider inden for Googles søge- og displaynetværk (som en "Google-annonce" som en del af Google-søgningen eller på andre Google-partnerhjemmesider).

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 1. Dine personlige data behandles baseret på dit samtykke givet til os i Præferencecenteret for Privatlivets Fred.
  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
 2. Brugen af Google Ads kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i Præferencecenteret for Privatlivets Fred. For mere information om vores cookies, se vores Cookiepolitik.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af Google Ads overføres personoplysninger til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne Privatlivspolitik.

Privatlivspolitik

Googles privatlivspolitik for behandling af personlige data i forbindelse med Google Ads kan findes her:
https://policies.google.com/privacy?hl=da

(c) Microsoft-reklamer

På vores hjemmeside bruger vi Microsoft Advertising. Microsoft Advertising leveres af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft").

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af Microsoft Advertising:

 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din enhed
 • Browser
 • Operativsystem

Formål

Vi bruger Microsoft Advertising til at køre søgeannoncekampagner for dig, hvis du har besøgt vores hjemmeside før. Tjenesterne giver os mulighed for at kombinere vores annoncer med bestemte søgeord eller, hvis du tidligere har besøgt vores websted, at annoncere for tjenester, som du f.eks. har set på vores websted. Dette gør det muligt for os at vise interessebaseret annoncering på andre hjemmesider inden for Microsoft Search Network.

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Dine personlige data behandles baseret på dit samtykke givet til os i Præferencecenteret for Privatlivets Fred
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
 • Brugen af Microsoft Advertising kræver, at der sættes en cookie. Til det formål indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) i GDPR i Præferencecenteret for Privatlivets Fred. For mere information om vores cookies, se vores Cookiepolitik.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af Microsoft Advertising overføres personoplysninger til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne Privatlivspolitik.

Privatlivspolitik

Microsofts privatlivspolitik for behandling af personlige data i forbindelse med Microsoft Advertising kan findes her:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Sociale medier

På vores hjemmeside bruger vi pixels fra sociale netværk. Pixelerne aktiveres, og dine data behandles kun af sociale netværk, når du har givet dit samtykke til behandling af personlige data af sociale netværk under ”Administrer Samtykke”.

Hvis du er registreret som bruger på et socialt netværk, hvis pixels vi bruger, kan dit besøg på vores hjemmeside knyttes til din brugerkonto på det sociale netværk. Vi påpeger, at sociale netværk derefter kan linke de data, der indsamles om dig via de pixels, der bruges på vores websted, til andre personlige data fra dig, selvom du ikke er bruger af det sociale netværk.

Bemærk også, at udbydere af sociale netværk også kan behandle de personlige data, der behandles via pixlen, til deres egne formål. Derudover kan vi være fælles ansvarlige med udbydere af sociale netværk for visse behandlingsaktiviteter.

I tilfælde af fælles kontrol skal vi indgå en aftale med udbyderen af det sociale netværk om behandling af personoplysninger under fælles kontrol.

Se privatlivspolitikkerne for de sociale netværk, som vi angiver nedenfor.

Kategorier af personlige data

Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugen af pixels:

 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din enhed
 • Browser
 • Operativsystem

Formål

Vi bruger pixels fra sociale netværk til at vise oplysninger og reklamer om vores produkter, tilbud og tjenester til dig på det respektive sociale netværk. Ud over at blive vist på det respektive sociale netværk, kan oplysninger og reklamer om vores produkter, tilbud og tjenester blive vist for dig på andre websteder, der også tilbyder den respektive pixel.

Ved at bruge pixels får vi oplysninger om vores salgsfremmende aktiviteter, især på sociale netværk.

Juridisk grundlag

Vi baserer behandlingen af dine personlige data på følgende juridiske grundlag:

 • Dine personlige data behandles baseret på dit samtykke givet til os under ”Administrer Samtykke”.
  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Opbevaringsperiode

I princippet behandler vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde disse formål, medmindre andet kræves i henhold til obligatoriske bestemmelser. For mere information om opbevaringsperioden, se afsnit 6 i denne Privatlivspolitik.

Overførsel af dine data til lande uden for EØS

I forbindelse med brugen af pixels kan personoplysninger blive overført til lande uden for EØS. For mere information, se afsnit 8 i denne .

Anvendte pixels og privatlivspolitikker for de anvendte pixels

 Vi lister de pixels fra sociale netværk, som vi bruger, nedenfor sammen med oplysninger om udbyderen af det sociale netværk og privatlivspolitikken for det respektive sociale netværk og pixel.

(a) Twitter-pixel

Twitter-pixlen leveres af X Corp. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ("X Corp.").

X Corp’s privatlivspolitik for behandling af personoplysninger i forbindelse med Twitter-pixels kan findes her:
https://twitter.com/da/privacy

(b) Meta (Facebook) pixel

Meta-pixlen (tidligere Facebook-pixlen) leveres af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta").

Metas privatlivspolitik for behandling af personlige data i forbindelse med Meta-pixels kan findes her:
https://da-dk.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

(c) Pinterest-pixel

Pinterest-pixlen leveres af Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest").

Pinterests privatlivspolitik for behandling af personlige data i forbindelse med Pinterest-pixels kan findes her:
https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy

6 OPBEVARINGSPERIODE

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at levere vores tilbud, især vores hjemmeside, eller så længe vi har en legitim interesse i fortsat at gemme dine data. Opbevaringsperioden for dine persondata afhænger især af kategorien af behandlede persondata og formålet med behandlingen. Opbevaring af dine data bliver også overvejet baseret på dit samtykke til opbevaring. Du har også ret til at anmode om sletning, jf. afsnit 9.3 i denne meddelelse.

Endelig tager vi hensyn til lovbestemte opbevaringsperioder, som kan kræve, at vi opbevarer dine data i en bestemt periode. Dine data vil derfor blive gemt, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver, i Den Europæiske Unions forordninger, direktiver, love eller andre bestemmelser, som vi er underlagt. Tilsvarende krav findes især også i handels- og skattelovgivningen eller følger af de almindelige lovbestemte forældelsesfrister.

I tilfælde af en retstvist opbevarer vi de personoplysninger, som vi har brug for til vores juridiske forsvar, indtil den endelige afslutning af sagen.

For yderligere oplysninger om opbevaringsperioden bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der findes i afsnit 1 i denne politik.

7 MODTAGERE AF DINE PERSONLIGE DATA

7.1 Modtagere inden for STIHL-koncernen

I visse tilfælde deler vi dine personlige data med andre virksomheder i STIHL-koncernen. Disse STIHL-selskabers behandling sker regelmæssigt på vores vegne. Behandlingen af dine personlige data kan også udføres under eneansvar af det STIHL-selskab, der modtager dine data, eller under det pågældende selskabs fælles ansvar med os.

Hvis vi deler dine personoplysninger med andre dataansvarlige, sker det i princippet kun, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, hvis vi eller tredjeparten har en legitim interesse i det, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

En anden STIHL-virksomheds behandling af dine personoplysninger på vores vegne sker på grundlag af en kontrakt om behandling af oplysninger på vegne af en dataansvarlig i henhold til GDPR.

I tilfælde af fælles dataansvar indgår vi en aftale om behandling under fælles dataansvar. Denne aftale skal bl.a. fastlægge de fælles dataansvarliges forpligtelser i forhold til overholdelse af kravene i GDPR. Vi vil med glæde give dig de væsentlige elementer i denne aftale på anmodning. Til dette formål bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der kan findes i afsnit 1 i denne Privatlivspolitik.

7.2 Modtagere uden for STIHL-koncernen (tredjeparter)

Ud over modtagere i STIHL-koncernen deler vi også dine personoplysninger med tredjeparter i forbindelse med individuelle behandlingsprocesser og under hensyntagen til databeskyttelseskravene. Disse tredjeparter omfatter tjenesteudbydere, der behandler dine personlige data på vores vegne, og tjenesteudbydere, der leverer tjenester til os, der er forbundet med behandlingen af dine personlige data. Behandlingen af dine personlige data kan også udføres under den ene kontrol af de tredjeparter, der modtager dine data, eller under disse tredjeparters fælles kontrol med os.

Hvis vi deler dine personoplysninger med andre dataansvarlige, sker det i princippet kun, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, hvis vi eller tredjeparten har en legitim interesse i det, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

I forbindelse med behandlingen af dine personlige data bruger vi følgende kategorier af tjenesteudbydere:

 • IT-tjenesteudbydere (udbydere af datahosting)
 • Support (kundesupport)
 • Advokater, revisorer og skatterådgivere
 • Markedsføring af applikationsudbydere eller applikationer for at forbedre brugeroplevelsen

Hvis vi er forpligtet til det i henhold til GDPR eller lovgivningen i EU's medlemsstater, videregiver vi også dine data til myndigheder og domstole.

Behandling af dine personlige data af tredjeparter på vores vegne udføres på grundlag af en kontrakt om behandling af data på vegne af en dataansvarlig i henhold til GDPR.

I tilfælde af fælles kontrol vil vi indgå en aftale om behandling under fælles kontrol. Vi vil med glæde give dig de væsentlige elementer i denne aftale på anmodning fra dig. I den forbindelse bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne, som du finder i afsnit 1 i denne Privatlivspolitik.

8 OVERFØRSEL AF DINE PERSONLIGE DATA TIL LANDE UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Uanset hvor dine personlige data behandles, er vores højeste prioritet altid at sikre det beskyttelsesniveau, der garanteres af GDPR.

Hvis vi overfører personoplysninger til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, overholder vi kravene i kapitel V i GDPR. Hvis vi samarbejder med tredjeparter eller bruger tjenesteudbydere, der kan overføre dine personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal vi forpligte disse tredjeparter eller tjenesteudbydere til at overholde kravene i kapitel V i GDPR.

Vi gør opmærksom på, at ikke alle lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har et databeskyttelsesniveau, der er anerkendt som tilstrækkeligt af Europa-Kommissionen (såkaldt "afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet"). En liste over de lande, for hvilke der er vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet kan findes på følgende link: Afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (europa.eu).

Hvis der ikke er vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, indgår vi de standardkontraktbestemmelser, som EU-Kommissionen har vedtaget, med modtagerne af dine personoplysninger ((EU) 2021/914 af 4. april 2021 - C (2021) 3972, OJ EU No L 199/31 af 7. juni 2021). Til overførsel til andre dataansvarlige bruger vi modul 1 i disse standardkontraktbestemmelser, og til overførsel til vores databehandlere bruger vi modul 2. Hvis det er nødvendigt, vil vi ud over at indgå standardkontraktbestemmelserne også træffe yderligere foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid bede os om en oversigt over modtagere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og om oplysninger om de foranstaltninger, vi har truffet for at sikre beskyttelsesniveauet i GDPR ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 1 i denne Privatlivspolitik.

9 DINE RETTIGHEDER OG UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet nedenfor, kan du til enhver tid kontakte os uformelt ved hjælp af de kommunikationsmidler, der er angivet i denne meddelelse. Du kan kontakte os og vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail og andre kommunikationsmidler ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 1 i denne Privatlivspolitik.

9.1 Ret til adgang

Du har ret til at få bekræftet, om personoplysninger vedrørende dig behandles eller ej. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få adgang til personoplysningerne og visse oplysninger, der er foreskrevet ved lov. For mere information om din ret til adgang, se artikel 15 i GDPR.

9.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til uden unødig forsinkelse at få berigtiget unøjagtige personoplysninger om dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret. For mere information om din ret til berigtigelse, se artikel 16 i GDPR.

Vi bestræber os altid på at sikre nøjagtigheden af dine personlige data. Derfor bedes du underrette os om eventuelle ændringer i dine data (såsom adresseændringer) uden unødig forsinkelse, så vi kan sikre, at dine personlige data er opdaterede.

9.3 Ret til sletning

Hvis de juridiske krav er opfyldt, kan du få slettet dine personlige data uden unødig forsinkelse. Dette er især tilfældet, hvor:

 • dine persondata ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;
 • behandlingen af dine personlige data er baseret på dit samtykke, og du trækker dette samtykke tilbage, hvorefter vi ikke kan basere behandlingen på et andet juridisk grundlag;
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, og der ikke er nogen tvingende grunde til behandlingen af dine personoplysninger;
 • hvis dine personlige data er blevet videregivet til tredjeparter, og vi er forpligtet til at slette dine personlige data, skal vi informere disse tredjeparter om sletningsforpligtelsen, hvor det er påkrævet ved lov.

Bemærk venligst, at din ret til sletning er underlagt begrænsninger. For eksempel har vi ikke lov til at slette personoplysninger, som vi er juridisk forpligtet til fortsat at opbevare. Data, som vi har brug for til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, er også udelukket fra din ret til sletning. For mere information om din ret til sletning, se artikel 17 i GDPR.

9.4 Ret til begrænsning af behandling

Hvis de juridiske krav er opfyldt, kan du opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Dette er især tilfældet, hvor:

 • du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data. Behandlingen af dine data vil blive begrænset i en periode, så vi kan verificere nøjagtigheden af dine personlige data;
 • behandlingen af dine personlige data er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af brugen af dine personlige data i stedet for sletning af dine personlige data;
 • vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingsformålene, men du har brug for dem til at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav;
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, indtil det er blevet verificeret, om vores legitime grunde til behandlingen går forud for dine grunde.

For mere information om din ret til begrænsning af behandling, se artikel 18 i GDPR.

9.5 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet os, og som vi behandler med henblik på opfyldelse af kontrakten, baseret på dit samtykke eller ved hjælp af automatiserede midler, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til, hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt, at få os til at overføre disse data direkte til en tredjepart, hvor det er teknisk muligt. For mere information om din ret til dataportabilitet, se artikel 20 i GDPR.

9.6 Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personlige data, kan du til enhver tid trække det tilbage med fremtidig virkning. Dette berører ikke lovligheden af behandlingen af dine data, indtil det er blevet trukket tilbage.

9.7 Ret til at indgive klager til tilsynsmyndigheder for databeskyttelse

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder gældende databeskyttelseslovgivning, kan du indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, især tilsynsmyndigheden for databeskyttelse på det sted, hvor du har din sædvanlige bopæl, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

9.8 Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data i tilfælde af behandling baseret på vores legitime interesser.

Hvis vi behandler data baseret på en legitim interesse, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation. Vi vil derefter ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tungtvejende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Vi antager, at når behandlingen udføres på grundlag af en legitim interesse, vil vi generelt være i stand til at påvise sådanne tungtvejende legitime grunde, men vi vil undersøge og vurdere hver indsigelse individuelt.

For mere information om din ret til at gøre indsigelse, se artikel 21 i GDPR.

10 ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

I denne politik giver vi dig altid opdaterede, fuldstændige og i princippet endelige oplysninger om behandlingen af dine personlige data i forbindelse med vores hjemmeside. Dette kræver, at vi regelmæssigt opdaterer denne meddelelse. Vi råder dig derfor til at læse denne Privatlivspolitik med jævne mellemrum.