Nye emissionsgrænser for forbrændingsmotorer (benzin- og dieselmotorer) i mobile maskiner og apparater

EU-forordning 2016/1628 EURO V, som trådte i kraft i september 2016, fastsætter nye emissionsgrænser for forbrændingsmotorer (benzin- og dieselmotorer) i mobile maskiner og udstyr. Disse nye emissionsgrænser træder i kraft for alle STIHL-produkter pr. 1. januar 2019.

Om dit STIHL-produkt opfylder de nye emissionsgrænser i henhold til EURO V, kan ses ved forkortelsen "2016/1628" i typegodkendelsesnummeret på dit produkt.
Derudover vil du finde en målt CO₂-værdi i henhold til EURO V under kategorien "Produkter" i de respektive produktspecifikke tekniske data for dit produkt.

Denne målte CO₂-værdi er resultatet af at teste en motor, der er repræsentativ for motortypen eller -familien i en fast testcyklus under laboratorieforhold, og udgør ikke en udtrykkelig eller underforstået garanti for ydelse for en bestemt motor.