Advarsel om ikke-konforme motorsave

Der sælges i stadigt stigende omfang "ikke-konforme maskiner" i forskellige handelsformer på det europæiske marked. I den forbindelse betyder "ikke-konform", at apparaterne ikke lever op til lovgivningens gældende krav, herunder i særdeleshed sikkerheds- og udstødningsforskrifterne til beskyttelse af brugeren og miljøet.

Hos tyske DPLF (tyske prøvnings- og certificeringsinstans for landbrugs- og forstteknik), som er et anerkendt, neutralt prøvningsorgan, er motorsave af forskellige typer blevet underkastet alle de prøver, som sådanne apparater skal bestå, inden de må markedsføres i EU. De undersøgte maskiner levede ikke op til lovkravene i de harmoniserede sikkerheds- og miljøstandarder. Det betyder, at der er stærkt forøget risiko for personskade for brugeren og tredjepart, og at der yderligere finder forøget sundheds- og miljøbelastning sted som følge af uacceptabelt høje udstødningsemissioner. Sidstnævnte blev endda eftervist med måleværdier, der ligger flere gange over de i lovgivningen fastlagte grænseværdier. Som følge deraf må tilsvarende maskiner ikke bringes i omløb inden for EU-lovgivningens dækningsområde – maskiner, der allerede befinder sig på markedet, udgør en betragtelig risiko.

I en direkte sammenligning på grundlag af tre eksempeltests, som er gennemført med en original STIHL MS 440 og en ikke-konform PowerHaus KW 6500, tydeliggøres de skadelige følger i særlig grad. PowerHaus KW 6500 er ikke bare til fare for kunden, men forsøger også at narre vedkommende ved at antyde at være et originalt produkt ved de STIHL-typiske produktfarver, hvorved den varemærkebeskyttede farvekombination orange/lysegrå krænkes.

 

MS 261 Kvalitets sammenligning MS 440

Test af de i lovgivningen fastlagte mekaniske krav til motorsave med et ikke-konformt produkt.

Se video (11.75 MB)