Tips til håndtering af opladelige batterier

Tips til håndtering af opladelige batterier

Korrekt håndtering af batteriet er altafgørende for, at det kan fungere i lang tid. Her får du en række nyttige anbefalinger og tips til brug herfor:

Generelle tips

  • Beskyt din akkumulator imod væske, fugt, varme, åben ild og direkte sollys.
  • Benyt kun akkumulatoren ved temperaturer fra -10° C til +50° C.
  • Sørg for, at uvedkommende (f.eks. børn) ikke kan komme til at bruge akkumulatoren.
  • Når arbejdet er udført, bør du forebygge utilsigtet start af maskinen ved at tage akkumulatoren ud af maskinen.
  • STIHL-akkumulatorer må kun lades op med STIHL-ladeapparater, og når opladningen er gennemført, skal netstikket trækkes ud.
  • Opbevar batteriet tørt og indendørs på et sikkert sted.
  • Opbevar batteriet ved temperaturer fra + 10° C til + 20° C for at sikre optimal levetid og minimal selvafladning. Det er bedst at opbevare batteriet i kælderen. I kælderen er der som regel hverken for varmt eller for koldt.
  • Hvis batteriet skal opbevares i længere tid, f.eks. vinteren over, skal det lægges væk med ca. 30 %. Vent med at oplade batteriet igen indtil kort før, maskinen skal bruges igen.
  • Hvis du har et reservebatteri er det ikke nogen god idé at opbevare det ubenyttet. Du bør i stedet benytte det og det andet batteri på skift.
  • Åbn aldrig et batteri, og benyt ikke defekte eller deformerede batterier. Hvis batteriet er defekt, skal det udskiftes. Kontakt din STIHL-forhandler.

STIHL Batteri – korrekt opladning – funktionsprincip