Støjmålinger

Vi overvåger støjniveauet på vore maskiner

Støjmålinger

I kraften hviler stilheden
Når man kommer ind i lydrummet i STIHL fabrik 2, taber man næsten underkæben. Rummet er en oplevelse i sig selv, og der er en god grund til den absolutte stilhed der hersker. Det er nemlig i dette rum vores ingeniører måler lydniveauet på vores maskiner, et rum som er spækket med mikrofoner men lydisoleret for omverdenens lyde.

Fokus på mennesker og miljø
Lydmålingerne har til formål at reducere støjen fra vores maskiner til gavn for mennesker og miljøet. Lydtryksniveauet måles i hovedhøjde, og vi får derigennem svar på om høreværn er nødvendigt for at betjene maskinen eller ej. Dokumentation for lydtryksniveauet findes på maskinen, og er standard værdien i de umiddelbare omgivelser. Der er mærkning på alle vores maskiner, hvorved du reelt kan foretage en udvælgelse på basis af lydtryksniveau.