STIHL connected

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Før købet

Hvad anvendes STIHL connected-portalen til?

STIHL connected-portalen er en digital arbejdsplads, der særligt anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng. Portalen tilbyder udvidede funktioner til omfattende digital styring af flåden af apparater. Hvis du udelukkende bruger STIHL connected-appen, har du kun begrænsede funktioner og analyse- og visningsmuligheder til rådighed fra STIHL connected.

Hvad bruges STIHL connected-appen til?

STIHL connected-appen er en central systemkomponent i STIHL connected. Den anvendes til at overføre de data, som STIHL Smart Connector har indsamlet, fra din smartphone eller tablet til STIHL Cloud via wi-fi eller et mobilt datanetværk. Derefter er dine data tilgængelige i STIHL connected-portalen, så du kan analysere dem. STIHL connected-appen hjælper dig med at forbedre din planlægning og dokumentere din egen arbejdsindsats. 

Hvilken funktion har STIHL Smart Connector?

STIHL Smart Connector anvendes til at formidle oplysninger om brugen af dit redskab. STIHL Smart Connector registrerer automatisk, hvornår og hvor længe redskabet er i drift. Ved hjælp af STIHL connected-appen og STIHL connected-portalen kan du se driftstimerne for dine redskaber.

Findes der en tyverisikring i STIHL connected-systemet?

STIHL connected-systemet kan i øjeblikket ikke anvendes som tyverisikring.

Installation

Hvilke STIHL produkter kan eftermonteres med STIHL Smart Connector?

Som udgangspunkt kan STIHL Smart Connector eftermonteres på både STIHL produkter og eksterne produkter. STIHL Smart Connectors fulde funktionalitet garanteres kun for fuldt understøttede STIHL produkter. For fuldt understøttede STIHL produkter er stedet, hvor Smart Connector monteres, defineret i forvejen. Derudover er de anbefalede produktspecifikke vedligeholdelsesinstruktioner for disse produkter allerede gemt i systemet.

Hvad er forskellen mellem "fuldt understøttede" og "delvist understøttede" produkter?

For hvert fuldt understøttet STIHL produkt fordefineres en position, som er ideel til anbringelse af Smart Connector. Derudover er de anbefalede produktspecifikke vedligeholdelsesinstruktioner for disse produkter allerede gemt i systemet.Delvist understøttede produkter kan også forbindes med Smart Connector. For disse produkter findes der dog ingen foruddefinerede positioner til anbringelse af Smart Connector og heller ingen foruddefinerede produktspecifikke vedligeholdelsesinstruktioner.

Hvilke STIHL produkter er aktuelt "fuldt understøttede"?

Følgende STIHL-produkter er i øjeblikket "fuldt understøttede": 

Kædesave

MSA 120, MSA 140, MSA 160*, MSA 160T*, MSA 161T, MSA 200*, MSA 220*, MS 170, MS 180, MS 201, MS 201T*, MS 231*, MS 251, MS 261, MS 462, MS 500i, MS 661*

Teleskopsave

HT 56, HT 103, HT 133*

Batterihåndsav

GTA 26

Vinkelslibere

TSA 230, TS 410, TS 420, TS 440, TS 480i*, TS 500i

Trimmere og friskærere

FSA 45, FSA 56*, FSA 57*, FSA 130, FS 38, FS 40, FS 55*, FS 56, FS 89*, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FS 260*, FS 311, FS 360, FS 410*, FS 460, FS 490*, FS 510*, FS 560

KombiSystem, Multisystem, jordbor

KMA 130, KM 56, MM 56, KM 91, KM 111, KM 131, BT 131, FR 131*, FR 410*, FR 460*,  FB 131, FC 91, FC 96, FC 111, SP 92, SP 452*, SP 482*

Løvblæsere

BGA 45*, BGA 56*, BGA 85, BGA 100, BG 50, BG 56, BG 66, BG 86, BR 430, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800

Rygsprøjter og forstøvere

SH 56, SH 86, SR 430, SR 450

Hækkeklippere

HSA 45, HSA 56*, HSA 66, HSA 86*, HS 46*, HS 56*, HS 81, HS 82, HS 86, HS 87, HL 92*, HL 94                     

Plæneklippere, plæneluftere og havetraktorer                                                                                                   

RMA 2 RT*, RMA 235*, RMA 339*, RMA 443*, RMA 448*, RMA 765*, RM 443*, MB 443*, RM 448*, MB 448 CV*, RM 655 YS*, MB 655 YS*, RM 756*, MB 756 YC*, RT 4082*, MR 4082*, RT 6127 ZL*, MT 6127 ZL*

* Gælder ikke for versioner til USA (stemmer ikke overens med advarselsmærkaten)

Hvad er systemkravene til anvendelse af STIHL connected?

Smartphone til STIHL connected-appen:
• Funktioner: Kamera, GPS, Bluetooth Low Energy 4.0
• Driftssystem: iOS 11.0 (eller nyere), Android 5.0 (eller nyere)

PC til STIHL connected-portalen:
• Windows eller Mac
• Internetforbindelse

Hvordan anbringer jeg STIHL Smart Connector korrekt på mit STIHL produkt?

I vores installationsvideoer kan du se, hvordan du anbringer STIHL Smart Connector korrekt. Installationsvideoerne vises, når du tilføjer STIHL Smart Connector i STIHL connected-appen eller STIHL connected-portalen.

Kan jeg også anvende STIHL Smart Connector til eksterne produkter?

Det er kun i begrænset omfang muligt at anvende STIHL Smart Connector til eksterne produkter (f.eks. findes der driftstidsrelaterede vedligeholdelseshenvisninger for disse). Alle generelle anvisninger for brug af Connector sammen med eksterne produkter findes i brugsvejledningen. 

Kan STIHL Smart Connector og STIHL connected-systemet også anvendes sammen med brugte produkter?

Ja, også brugte produkter kan anvendes. Vejledningerne i brugsvejledningen kan hjælpe dig videre. Når du opretter produkterne og konfigurerer Connector i STIHL connected-appen, kan de allerede forløbne driftstimer indstilles som starttid for driftstiden for brugte produkter.

Hvor finder jeg serienummeret eller stregkoden til mit produkt?

Du finder serienummeret og – ved nyere produkter – også stregkoden på dit STIHL-produkts typeskilt.

Hvordan tilføjer jeg et produkt i STIHL connected-appen eller STIHL connected-portalen?

STIHL connected-appen:
Når du har startet STIHL connected-appen, finder du din produktoversigt under "Udstyr". Via "+"-symbolet i navigationsmenuen nederst langs skærmens kant kan du tilføje nye produkter.
STIHL connected-portalen:
Nye produkter oprettes via navigationsmenuen i produktoversigten.

Hvad skal det medfølgende fastgørelsesmateriale bruges til?

Klæbebåndet og de medfølgende skruer, inkl. underlagsskiver, er tilpasset STIHL Smart Connector. Ved fastgørelse med metoderne limning og skruning er det også kun de medfølgende fastgørelsesmaterialer, der må anvendes. Muligheden for at bruge andre fastgørelsesmetoder, som f.eks. nitning eller kabelbinder, afhænger af dimensionerne af det pågældende monteringssted og skal derfor vælges og tilvejebringes, som det er passende. Følg anvisningerne i betjeningsvejledningen efter behov.

Jeg har glemt min adgangskode. Hvad kan jeg gøre?

I loginformularen kan du få tilsendt et aktiveringslink "Glemt adgangskode" og få tildelt en ny adgangskode.

Hvordan får jeg adgang til STIHL connected-portalen?

STIHL connected-portalen kan åbnes via websitet https://connect.stihl.com. Registrerer dig for at få adgang til STIHL connected-portalen.

Kræves der en særlig software eller installation for at kunne anvende STIHL connected-portalen?

Nej, STIHL connected-portalen kræver ingen installation. STIHL connected-portalen er en portal til browserbaseret anvendelse. Så snart du er forbundet med internettet, kan du få adgang til portalen.

Hvilke loginoplysninger kræves til STIHL connected?

For at få adgang til STIHL connected skal du registrere dig via STIHL connected-appen eller STIHL connected-portalen. Denne registrering kræver en e-mailadresse. Du kan selv angive en adgangskode under registreringen.

QR-koden i batterirummet på STIHL Smart Connector registreres ikke af appen. Hvad kan jeg gøre?

• Kontrollér først, at din smartphone har en aktiv internetforbindelse. 
• Prøv derefter at bevæge QR-koden ind i appens scanningsvindue. Når du trykker på scanningsvinduet, fokuseres billedet igen. Variér afstanden mellem smartphonen og QR-koden, hvis billedet ikke bliver skarpt. Sørg for, at der er tilstrækkelig belysning. 
• Hvis QR-koden ikke kan læses, skal du vælge tastaturikonet i menulinjen og indtaste serienummeret for din STIHL Smart Connector.

Hvor henter jeg STIHL connected-appen?

STIHL connected-appen er tilgængelig for enheder med
• iOS-operativsystem i App Store og for
• Android-operativsystem i Google Play Store
Tip: Indtast "STIHL connected" som søgeord.

Hvordan tilføjer jeg en STIHL Connector til et oprettet STIHL produkt?

Når du har oprettet et produkt, kan du tilføje en Smart Connector i den detaljerede produktvisning under "Connector". Installationsvideoerne i appen og på portalen hjælper med at guide dig igennem processen.

Hvor finder jeg datamatrixkoden til min STIHL Smart Connector?

QR-koden befinder sig under knapcellebatteriet på din STIHL Smart Connector. Åbn låget, og tag knapcellebatteriet ud for at få adgang til QR-koden.

Jeg ønsker at udstyre min maskine med en ny STIHL Smart Connector. Kan jeg overføre min maskines driftstid?

Hvis du gerne vil udstyre din maskine med en ny STIHL Smart Connector, kan de allerede gennemførte driftstimer indstilles som starttid for driftstiden. 

Hvordan kan jeg se, om STIHL Smart Connector befinder sig inden for rækkevidde af STIHL connected-appen?

Klik på Connector-symbolet i navigationsmenuen nederst langs skærmens kant. Alle produkter inden for rækkevidde vises.

Kan der anvendes mere end en STIHL Smart Connector på et produkt?

Nej, der kan kun tildeles én STIHL Smart Connector pr. produkt.

Funktionalitet

Registrerer STIHL Smart Connector også driftstimer for mit produkt, når smartphonen med STIHL appen ikke er inden for rækkevidde?

Registreringen af driftstimer sker uafhængigt af forbindelsen med smartphonen.  Det er ikke nødvendigt at have konstant forbindelse til smartphonen. Driftstimerne gemmes lokalt på STIHL Smart Connector.

Hvordan ændrer jeg det interne navn for mit produkt?

Når du konfigurerer et nyt produkt, kan du give det et internt navn i redigeringstilstanden eller tilføje et sådant navn på et senere tidspunkt. For produkter, der allerede er oprettet, kan du finde denne indstilling via "Rediger" i den detaljerede visning for det enkelte produkt. 

Hvordan kan jeg slette et produkt?

Vælg "Fjern" under punktet "Rediger" i produktets detaljerede visning. Herefter fjernes produktet fra din produktoversigt.

Hvordan kan jeg slette min STIHL connected-konto?

Via redigeringsmulighederne i STIHL connected-portalen kan du under dine kontoindstillinger slette din personlige konto. Vær opmærksom på, at du dermed også uigenkaldeligt vil slette alle personlige oplysninger samt produktdata. 

Hvordan kan jeg tildele rettigheder til flere medarbejdere?

Som administrator kan du via STIHL connected-portalen altid oprette flere medarbejdere og tildele rettigheder under de enkelte brugeres indstillinger. Det giver mulighed for at drive en flåde af redskaber i fællesskab.

Hvordan kan jeg ændre produktbilledet?

Ved opsætning af et nyt produkt kan du tilføje et produktbillede fra fotogalleriet på din smartphone.Det er i øjeblikket ikke muligt at ændre fotoerne til produkter, der allerede er tilføjet. Vi arbejder dog allerede på at få denne funktion tilføjet.

Mellemløsning: Slet produktet (produktdataene slettes også), og tilføj det igen. Nu kan du vælge et nyt foto.

Hvordan ændrer jeg min adresse?

Du kan ændre adressen for din brugerkonto under dine kontoindstillinger i STIHL connected-portalen. Adressen kan ikke ændres i STIHL connected-appen.

Hvilken driftstilstand viser LED'erne på STIHL Smart Connectors kabinet?

LED'en på STIHL Smart Connectors kabinet indikerer redskabets driftstilstand ved hjælp af farver. Driftstilstandene vises som følger:
Normal drift = lyser grønt
Udskift batteri = blinker rødt
Intern fejl = lyser rødt
LED'en aktiveres med det samme, når knapcellebatteriet er sat i. Efter få sekunder slukkes LED-statusvisningen for at spare strøm. 

Har STIHL Smart Connector permanent forbindelse til smartphonen?

STIHL Smart Connector har ikke brug for en permanent aktiv forbindelse med din smartphone. Connector sender med jævne intervaller den aktuelle driftstid for dit produkt.  Hvis smartphonen med STIHL connected-appen er inden for rækkevidde, vil de sendte data automatisk blive modtaget.

Hvor stor er den maksimale rækkevidde mellem STIHL Smart Connector og smartphonen?

Den maksimale rækkevidde mellem STIHL Smart Connector og smartphonen er ti meter. Ydre faktorer, som f.eks. forhindringer, kan have indflydelse på rækkevidden.

Bliver driftstiden registreret, når STIHL connected-appen er lukket?

Driftstiden registreres uafhængigt af STIHL connected-appen. Når STIHL connected-appen er åben, overføres driftstiden dog til STIHL connected-portalen flere gange i minuttet. Når STIHL connected-appen er lukket, bliver overførselsintervallet betydeligt mindre. 

Vedligeholdelse

Hvordan udfører jeg vedligeholdelse af mit STIHL produkt, hvis STIHL connected-appen anbefaler mig at gøre dette?

De nødvendig trin til vedligeholdelse af dit STIHL produkt er beskrevet i den pågældende brugsanvisning.

Tip: Digitale brugsanvisninger findes også på www.stihl.com.

Får forhandleren besked, hvis jeg opretter en vedligeholdelsesaktivitet for mine maskiner?

Når du opretter en vedligeholdelsesaktivitet i STIHL connected-portalen, modtager forhandleren ikke en meddelelse. Kun hvis du vælger "Kontakt forhandler" for en oprettet eller anbefalet vedligeholdelsesaktivitet i den detaljerede produktvisning, kontakter du forhandleren direkte via e-mail. 

Vil garantien for mine STIHL-produkter blive påvirket af brugen af STIHL connected (f.eks. gennemførte eller forsømte vedligeholdelsesaktiviteter)?

Nej, afgørelser fra STIHL vedrørende garanti påvirkes ikke af vedligeholdelsesinformationer fra STIHL connected. 

Fejlsøgning

Driftstiden for mit STIHL produkt registreres ikke eller er afvigende. Hvad kan jeg gøre?

For at registrere driftstiden korrekt er det vigtigt at nøje overholde den anbefalede monteringsposition på de fuldt understøttede STIHL produkter. Hvis driftstiden alligevel afviger, skal du sikre, at der ikke er nogen stærke magnetfelter i en omkreds af ca. 0,5 meter under opbevaring, transport og brug.

Mit produkts placering vises ikke eller stemmer ikke overens med den virkelige placering. Hvad kan jeg gøre?

Placeringsanalysen rummer ingen lokaliseringsfunktion, men er beregnet til brugsanalysen. For at denne kan vises korrekt, skal smartphonen med STIHL connected-appen og det pågældende STIHL produkt befinde sig inden for rækkevidde på anvendelsesstedet. Den maksimale rækkevidde er ti meter.

LED'en på STIHL Smart Connectors kabinet lyser ikke, når knapcellebatteriet sættes i. Hvad kan jeg gøre?

Sørg for at anvende et opladet knapcellebatteri af typen CR2032 med den rigtige polaritet. Hvis ingen LED'er lyser, kan du prøve at sætte batteriet i igen. Hvis der stadig ikke er nogen LED'er, der lyser, skal du anvende et nyt batteri. Kontakt din forhandler, hvis du har yderligere spørgsmål.

LED'en på STIHL Smart Connectors kabinet blinker rødt. Hvad kan jeg gøre?

En blinkende rød LED indikerer et lavt batteriniveau. Udskift batteriet.

LED'en på STIHL Smart Connectors kabinet lyser rødt i flere sekunder. Hvad kan jeg gøre?

Rødt lys i flere sekunder signalerer en intern fejl i STIHL Smart Connector.  Kontakt din forhandler.

Jeg kan ikke finde STIHL Smart Connector under opsætningen i STIHL connected-appen. Hvad skal jeg gøre?

Kontrollér, om følgende passer:
• Din smartphone med STIHL connected-appen befinder sig inden for en rækkevidde af ti meter til Connector. Det kan tage op til 60 sekunder, indtil appen registrerer smartphonens Connector. 
• Du har aktiveret placeringsregistrering og Bluetooth på din smartphone.
• Smartphonen opfylder systemkravene.
• Isoleringsfolien mellem batteriets knapcelle og kontakterne i Smart Connectors kabinet er blevet fjernet.
• Batteriet blev sat i med korrekt polaritet.
• LED'en i Smart Connectors kabinet lyser grønt i nogle få sekunder, efter at batteriet er sat i. 

Hvis alle betingelserne er opfyldt, og du stadig ikke kan finde Smart Connector i STIHL connected-appen efter udførelse denne kontrol, skal du oprette en "Support Request" via STIHL appen.

Min STIHL connected-app viser ingen STIHL Smart Connector-enheder i nærheden eller leverer ikke længere aktuelle data, selvom redskaberne er konfigureret i appen. Hvad kan jeg gøre?

Kontrollér, om følgende passer:
• Fejlfunktion i STIHL connected-appen er udelukket. Log om nødvendigt af STIHL connected-appen, luk appen, genåbn appen, og log ind.
• Batteriet blev sat i med korrekt polaritet.
• Batteriet er ikke tomt. Indsæt om nødvendigt et nyt batteri.
Hvis dataene ikke opdateres, skal du oprette en "Support Request" via STIHL connected-appen.

Andet

Hvordan kan jeg ændre sprogindstillingerne i STIHL connected-appen eller STIHL connected-portalen?

STIHL connected-appen:
Du kan ændre sprogindstilling i din brugerkontos indstillingerne under punktet "Kontodata". 
STIHL connected-portalen:
Du kan ændre sprogindstilling i indstillinger for din brugerkonto under punktet "Kontodata". 

Skal jeg bruge en internetforbindelse for at benytte STIHL connected-appen?

Du behøver ikke en internetforbindelse for at benytte STIHL connected-appen. Selv når du bruger appen sammen med dine redskaber, er det ikke nødvendigt at oprette forbindelse til internettet, da der foretages en lokal cachelagring i din Connector. Dataudvekslingen mellem STIHL connected-appen og STIHL connected-portalen kræver dog en internetforbindelse (wi-fi eller mobilt datanetværk). Du behøver ikke en internetforbindelse for at benytte STIHL connected-appen. Selv når du bruger appen sammen med dine redskaber, er det ikke nødvendigt at oprette forbindelse til internettet, da der foretages en lokal cachelagring i din Connector. Dataudvekslingen mellem STIHL connected-appen og STIHL connected-portalen kræver dog en internetforbindelse (wi-fi eller mobilt datanetværk). 

Vil forhandleren få adgang til mine data?

Hvis du har tilføjet en forhandler under "Mit STIHL", vil forhandleren få adgang til dine kundestamdata i din kontos STIHL connected-portal. Forhandleren får kun adgang til dine produktspecifikke maskindata, hvis du i redigeringstilstanden for dit produkt har accepteret "... overførsel af mine data til den valgte forhandler ..." har accepteret. 
Hvis du ikke har tilføjet en forhandler, vil ingen kunde- eller maskindata blive overført. 

Kan jeg lokalisere mine medarbejdere via STIHL connected?

Nej, lokalisering af medarbejdere er ikke mulig. Stedsangivelser anvendes udelukkende til at lokalisere maskinen under en arbejdsanvendelse, når maskinen er i aktiv drift.

Hvordan behandler STIHL mine data fra STIHL connected?

STIHL anvender udelukkende dine personlige oplysninger, herunder især maskin-, redskabs- og brugsdata, til at opfylde den aftale, der er indgået med dig, og til at yde support af produkter.  Desuden udarbejder vi med hjælp fra disse oplysninger anonymiserede statistikker, som vi bruger til at forbedre vores produkter og vores services og til at holde øje med produkter og garantere produktsikkerheden.

Hvor kan jeg få personlig hjælp til ibrugtagning og anvendelse af STIHL Smart Connector?

Spørgsmål besvares af din STIHL forhandler.

Kan STIHL connected-appen modtage data fra flere Connector-enheder?

STIHL connected-appen kan modtage data fra alle Connector-enheder, der er registreret på kontoen i STIHL connected-appen og befinder sig inden for rækkevidde (~10 meter).

Er der forstyrrende faktorer, der kan påvirke min STIHL Smart Connector?

Eksponering for stærke magnetfelter kan medføre, at din STIHL Smart Connector overfører for lange driftstider.

Kan jeg anvende andre flådemanagementsystemer med min STIHL Smart Connector?

I øjeblikket er det kun muligt at anvende den sammen med STIHL connected-systemet.

Er det muligt at anvende flere STIHL Smart Connector-enheder på samme tid?

Ja, det er muligt at anvende flere STIHL Smart Connector-enheder på samme tid. Hvis driftstiden for flere produkter eller Connector-enheder skal overføres på samme tid, kan det vare længere end ved synkronisering af individuelle Connectors med STIHL connected-appen.

Hvilken strømforsyning kræves for at anvende STIHL Smart Connector?

Det kræver et IEC-CR2032 litium-knapcellebatteri at anvende en STIHL Smart Connector.

Kan jeg også anvende en STIHL Smart Connector uden at have en smartphone?

For at kunne bruge alle funktionaliteter fra STIHL connected skal du have en smartphone samt en konto i STIHL connected-appen og på STIHL connected-portalen.
Det er ganske vist muligt at anvende en STIHL Smart Connector uden en smartphone, men du vil ikke være i stand til at overføre de genererede data i STIHL connected-portalen.

Hvor ofte synkroniseres data mellem STIHL connected-appen og STIHL Cloud?

Så snart STIHL Smart Connector registrerer driften på din enhed, sendes driftstiden løbende til STIHL connected-appen flere gange i minuttet. Ved en permanent forbindelse mellem STIHL connected-appen og Connector samt en internetforbindelse på smartphonen synkroniseres produkternes driftstider med STIHL Cloud flere gange i minuttet. Hvis forbindelserne ikke er aktive, cachelagres oplysningerne og overføres ved næste mulighed.