STIHL connected

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Anvendelse

Hvilke STIHL produkter kan efterudstyres med STIHL connected?

Følgende STIHL produkter kan efterudstyres med STIHL connected:

BGA 45, BGA 56, BGA 100, FSA 45, FSA 56, FSA 130, HSA 45, HSA 56, KMA 130, MA 235, MSA 120, MSA 140, MSA 160 T, RMA 339, RMA 443, RMA 448, RMA 2 RT

BG 50, BG 56, BR 430, BR 500, BR 600, BR 700, BT 131, FC 91, FS 38, FS 40, FS 55, FS 56, FS 89, FS 91, FS 131, FS 240, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510, FS 560, HS 46, HS 56, HS 82, HS 87, HT 133, KM 131, MM 56, MS 170, MS 180, MS 201 T, MS 231, MS 251, MS 261, MS 362, MS 500i, RM 443 (MB 443), RM 448 (MB 448 VC), RM 655 YS (MB 655 YS), RM 756 (MB 756 YC), RT 4082, RT 6127 ZL, SR 450, TS 420, TS 440, TS 500i

Hvilke systemforudsætninger kræves der?

Til STIHL connected Appen kræves en smartphone (inkl. kamerafunktion og GPS), der som minimum understøtter Bluetooth 4.0 (Low Energy) og desuden er baseret på hhv. iOS 9.3 (eller nyere) eller Android 4.4 (eller nyere). Til STIHL connect Portalen skal du bruge en mac eller Windows-kompatibel pc, en internetforbindelse samt en smartphone (inkl. kamerafunktion og GPS).

Hvordan anbringer jeg STIHL Smart Connectoren korrekt på mit STIHL produkt?

Hvordan du korrekt anbringer STIHL Smart Connectoren, kan du se i vores installationsvideoer til alle kompatible STIHL produkter. Videoerne kan du hente helt enkelt via STIHL connected Appen eller STIHL connected Portalen.

Kan jeg også anvende STIHL Smart Connectoren med eksterne produkter?

Det er kun i begrænset omfang muligt at anvende STIHL Connectoren med eksterne produkter (f.eks. er der her ingen driftstidsrelaterede vedligeholdelseshenvisninger). Alle generelle henvisninger til brugen af STIHL Smart Connectoren sammen med eksterne produkter kan du se i bilaget.

Kan jeg genanvende en brugt STIHL Smart Connector på et andet produkt?

Fastgørelsesmåderne for STIHL Smart Connectoren er konstrueret til kun at blive brugt en gang. Derfor frarådes genanvendelse på et andet produkt. Dog kan STIHL Smart Connectoren altid konfigureres på ny (pairing mellem maskine og STIHL Smart Connector).

Registrerer STIHL Smart Connectoren også driftstiden for mit produkt, når smartphonen med STIHL connected Appen ikke er inden for rækkevidde?

Registreringen af driftstiden sker uafhængigt af forbindelsen med smartphonen. Derfor er det ikke altid nødvendigt med en forbindelse med smartphonen. Driftstiden gemmes desuden lokalt på STIHL Smart Connectoren.

Hvordan gennemfører jeg en anbefalet vedligeholdelse af mit STIHL produkt (f.eks. kontrol af kædebremse eller kontrol af kædesmøring)?

De præcise trin til vedligeholdelsen af dit STIHL produkt er beskrevet i den pågældende brugsanvisning. Tip: Digitale brugsanvisninger findes også på www.stihl.com eller i STIHL connected Appen.

Driftstiden for mit STIHL produkt registreres ikke eller afviger. Hvad kan jeg gøre ved det?

For at få en korrekt driftstidsregistrering er det vigtigt, at den anbefalede anbringelsesposition på de anbefalede STIHL produkter nøje overholdes. Hvis driftstiden alligevel afviger, skal du sikre, at der ikke er nogen stærke magnetfelter i en omkreds af ca. 0,5 meter under lagring, transport og brug.

Mit produkts placering vises ikke eller stemmer ikke overens med den virkelige placering. Hvad kan jeg gøre ved det?

Placeringsanalysen rummer ingen lokaliseringsfunktion men er ansvarlig for brugsanalysen. For at denne kan vises korrekt, skal smartphonen med STIHL connected Appen og det pågældende STIHL produkt på anvendelsesstedet befinde sig inden for rækkevidde af hinanden.

Kan STIHL Smart Connectoren og STIHL connected systemet også anvendes sammen med brugte produkter?

Ja, også brugte produkter kan anvendes. Henvisningerne i bilaget og i instruktionen i STIHL connected Appen er en hjælp i den forbindelse. Når produkterne oprettes, og STIHL Smart Connectoren sættes op, kan der også forindstilles en eksisterende driftstid. Dermed kan man på forhånd angive eksisterende driftstider som startværdi.

Hvor finder jeg serienummeret eller stregkoden til mit produkt?

Du finder serienummeret og - ved nyere produkter - stregkoden på dit STIHL produkts typeskilt.

Hvordan kan jeg skifte sprog i STIHL connected Appen eller i STIHL connected Portalen?

Sprogindstillingen i STIHL connected Portalen kan du ændre i indstillingerne i din brugerkonto under punktet "Kontodata".
Sproget i STIHL connected Appen kan du ændre via de generelle sprogindstillinger på din smartphone.

Hvordan kan jeg tilføje en maskine i STIHL connected Appen eller STIHL connected Portalen?

Når du har startet STIHL connected Appen, finder du din maskinoversigt under "Mit STIHL". Via "+"-symbolet i skærmkanten kan du tilføje nye maskiner. Også i STIHL connected Portalen oprettes nye maskiner via navigationsmenuen i maskinoversigten.

Hvordan kan jeg ændre den interne betegnelse for mit produkt?

Ved oprettelsen af en ny maskine, eller når denne redigeres efterfølgende, kan interne betegnelser indtastes eller ændres i redigeringsmodus. Ved allerede oprettede maskiner kommer du via punktet "Rediger" til indstillingen i den enkelte maskinvisning.

Hvordan kan jeg slette et produkt?

I den enkelte maskinvisning kan du slette produkter under punktet "Rediger".

Hvordan kan jeg slette min STIHL connected konto?

Via redigeringsmulighederne i STIHL connected Portalen kan du slette din personlige konto under dine kontoindstillinger. Vær opmærksom på, at du dermed også sletter alle personlige data og maskindata uigenkaldeligt.

Hvordan kan verificere yderligere brugere?

Som flådeoperatør kan du via STIHL connected Portalen altid oprette yderligere brugere eller tildele rettigheder i de enkelte brugerindstillinger og dermed drive en enhedsflåde i fællesskab. Naturligvis kan du i tilfælde af en separat enhedsflåde også oprette en selvstændig konto, idet du registrerer denne på ny.

Hvordan kan jeg ændre produktbilledet?

Ved oprettelsen af en ny maskine eller under den efterfølgende redigering kan produktbilleder tildeles fra et fotogalleri eller via kameraet, og billeder kan ændres. Indstillingen sker i redigeringsmodus. Ved allerede oprettede maskiner kommer du via punktet "Rediger" til indstillingen i den enkelte maskinvisning.

Hvordan ændrer jeg billedet i min konto?

I dine kontoindstillinger kan du ændre billedet i din brugerkonto. Klik på profilbilledikonet i menuen.

Hvordan ændrer jeg min adresse?

Din brugerkontos adresse kan du ændre via dine kontoindstillinger.

Hvordan ændrer jeg den STIHL forhandler, der er gemt?

Informationerne om din STIHL forhandler kan du ændre via dine kontoindstillinger.

Jeg kan ikke se STIHL Smart Connectorens serienummer på mærkaten. Er der hjælp at hente?

Serienummeret (MAC-adresse) kan ved parrede produkter ses i STIHL connected Portalen. Ud over serienummeret i klartekst indeholder 2D-datamatrixkoden serienummeret. Datamatrixkoden kan udlæses med STIHL connected Appen. Hvis hele mærkaten ikke kan læses mere, og Smart Connectoren ikke er parret mere, er gendannelse ikke muligt.

Hvad sker der med mine afsluttede arbejdsanvendelser, hvis jeg sletter maskiner eller brugere på et senere tidspunkt?

Dine afsluttede arbejdsanvendelser bevares af hensyn til dokumentationen.

Valget af sprog er ikke indstillet korrekt. Hvilke muligheder har jeg for at rette det?

Du kan indstille valget af sprog i menubjælken i STIHL connected Portalen eller under dine systemindstillinger i STIHL connected Appen. Hvis det indstillede sprog i portalen ikke overføres korrekt, kan det skyldes dine browserindstillinger. Slet din browsers cookies via browserindstillingerne.

Hvor kan jeg få personlig hjælp til idrifttagningen og brugen af STIHL Smart Connectoren?

Spørgsmål besvares af din STIHL forhandler.

Kan jeg anvende min STIHL Smart Connector med et system fra andre producenter?

I øjeblikket er det kun muligt at anvende den sammen med STIHL connected-systemet.

Kan jeg anvende andre flådemanagementsystemer med min STIHL Smart Connector?

I øjeblikket er det kun muligt at anvende den sammen med STIHL connected-systemet.

Hvordan kan jeg se, om STIHL Smart Connectoren er forbundet korrekt med appen?

I STIHLconnected Appen signaleres forbindelsesstatussen for STIHL Smart Connectorerne med et rødt eller grønt symbol.

Hvor stor er rækkevidden mellem en STIHL Smart Connector og smartphonen?

Rækkevidden mellem en STIHL Smart Connector og en smartphone er som regel op til 10 meter. Den kan dog variere alt efter forskellige smartphones og forhindringer.

Kan jeg tildele flere STIHL Smart Connectorer til et produkt?

Nej, der kan kun tildeles en STIHL Smart Connector pr. produkt.

Kan man anvende flere STIHL Smart Connectorer samtidigt?

Ja, det er muligt at anvende flere STIHL Smart Connectorer samtidigt. Under visse omstændigheder kan dette dog føre til, at reaktionstiden for de enkelte connectorer forhøjes.

Hvor ofte synkroniseres data mellem STIHL connected Appen og STIHL clouden?

Når STIHL Smart Connectoren registrerer, at en enhed er i drift, sender den driftstiden til STIHL connected Appen flere gange i minuttet. Hvis der er en internetforbindelse, sender STIHL connected Appen dataene til clouden ligeledes flere gange i minuttet. Hvis der ikke er nogen smartphone- eller internetforbindelse, gemmes dataene midlertidigt, indtil en forbindelse er etableret, og først her overføres de.

Er der en tyverisikring i STIHL connected systemet?

STIHL connected-systemet kan i øjeblikket ikke anvendes som tyverisikring.

Bliver driftstiden beregnet, når STIHL connected Appen er lukket?

Driftstiden beregnes generelt uafhængigt af smartphonen. Men når STIHL connected Appen er åben, overføres driftstiden til STIHL connected Portalen flere gange i minuttet. Når STIHL connected Appen er lukket, bliver overførselsintervallet betydeligt mindre.

I STIHL connected Appen vises det, at der er en opdatering klar til en STIHL Smart Connector, men opdateringen kan ikke startes.

Du kan løse problemet, ved at du mindsker afstanden mellem STIHL Smart Connectoren og smartphonen. Kontroller desuden batteriets tilstand, og udskift det eventuelt.

Hvilket sprog fås appen på?

Systemet er p.t. til rådighed på følgende sprog: tysk, engelsk, fransk, flamsk, hollandsk og svensk.

STIHL Smart Connector

Hvilken driftstilstand viser LED'erne i STIHL Smart Connectoren?

Status-LED'erne aktiveres altid, når batteriet lægges ind. Efter få sekunder slukker LED-statusvisningen for at spare strøm. Status-LED'en viser følgende tilstande: normaldrift = lyser grønt, firmwareopdatering = blinker grønt, udskiftning af batteri = blinker rødt, intern fejl = lyser rødt

LED'erne i STIHL Smart Connectoren lyser ikke, når knapcellen lægges ind. Hvad kan jeg gøre ved det?

Sørg for, at der er indsat en opladet celle af typen CR2032 med den rigtige polaritet. Hvis ingen LED'er lyser, skal batteriet sættes ind igen eller eventuelt udskiftes. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du kontakte en forhandler.

LED'erne i STIHL Smart Connectoren blinker rødt. Hvad kan jeg gøre ved det?

LED'er, der blinker rødt, signalerer en lav batteridriftstilstand. Udskift batteriet.

LED'erne i STIHL Smart Connectoren lyser vedvarende rødt (i flere sekunder). Hvad kan jeg gøre ved det?

Lys i flere sekunder signalerer en intern fejl i STIHL Smart Connectoren. Kontakt din forhandler for at få udbedret fejlen.

LED'erne i STIHL Smart Connectoren blinker grønt. Hvad betyder det?

LED'er, der blinker grønt, signalerer en firmwareopdatering, der kan vare op til et minut. Under opdateringen må du ikke tage batteriet ud.

Jeg kan ikke finde STIHL Smart Connectoren under opsætningen af min app. Hvad kan jeg gøre ved det?

Under den første opsætning bør du ubetinget kontrollere, om batteriet er sat korrekt i STIHL Smart Connectoren, og om den isolerende folie er fjernet. LED-signalet skal lyse grønt, når batteriet er sat i. Sørg desuden for, at smartphonens systemforudsætninger er opfyldt, og at alle rettigheder til STIHL connected Appen er tildelt. Derudover skal Bluetooth være aktiveret. Vigtigt: Din smartphone skal være inden for en omkreds af 10 meter fra STIHL Smart Connectoren for at registrere denne. Ventetiden til registreringen kan tage op til 60 sekunder.

Min app viser ingen STIHL Smart Connectorer i nærheden eller leverer ikke længere aktuelle data, selvom enhederne er sat op. Hvad kan jeg gøre ved det?

Kontrollér først, om batteriet er sat korrekt i. Hvis ingen LED lyser, eller kun det røde signal, kan et batteriskifte også være nødvendigt. Tag til det formål knapcellen af, og sæt et nyt batteri ind. Lyser den grønne LED, kan du starte en ny søgning i STIHL connected Appen. Hvis STIHL Smart Connectoren stadig ikke kan findes, skal du også i det tilfælde skifte batteriet ud. Da en fejlfunktion på smartphonen ikke kan udelukkes, kan det også være en hjælp at genstarte din smartphone.

Hvad skal det medfølgende fastgørelsesmateriale bruges til?

Klæbebåndet og de medfølgende skruer, inkl. underlagsskiver, er afstemt, så de passer til STIHL Smart Connectoren. Ved anvendelse af fastgørelsesmåderne "lime" og "skrue" er det også kun de medfølgende fastgørelsesmaterialer, der må bruges. Yderligere fastgørelsesmuligheder som f.eks. "nitning" eller "kabelbinder" er afhængige af det pågældende anbringelsessteds dimensioner og skal derfor vælges og tilvejebringes på passende vis. Følg henvisningerne i betjeningsvejledningen efter behov.

Går driftstiden for mit produkt tabt, hvis batteriet i STIHL Smart Connectoren er fladt?

Driftstiden går ikke tabt i tilfælde af et fladt batteri eller udskiftning af et batteri. Driftstiden gemmes løbende, og den senest gemte værdi genoprettes, f.eks. når et nyt batteri sættes i.

Hvordan tilføjer jeg en STIHL Connector til et oprettet STIHL produkt?

Når et STIHL produkt er oprettet, kan du tilføje en STIHL Smart Connector i den pågældende undermenu.

Hvor finder jeg datamatrixen / QR-koden til min STIHL Smart Connector?

Datamatrixkoden befinder sig under batteriet i STIHL Smart Connectoren. Ved opsætningen skal dækslet åbnes, og batteriet tages ud.

Jeg ønsker at udstyre min maskine med en ny STIHL Smart Connector. Kan jeg overføre min maskines driftstid?

Udstyring med STIHL Smart Connector er mulig, både i ny tilstand og efter en hvilken som helst driftstid. Når du udstyrer din maskine med en ny STIHL Smart Connector, kan du angive den eksisterende driftstid som startværdi.

Driftstiden for min maskine er for høj. Er det muligt at nulstille driftstiden?

Det er kun indirekte muligt at nulstille driftstiden: Du skal først slette den eksisterende pairing mellem maskine og STIHL Smart Connector. OBS: Pairingens data (seneste driftstid) kan herefter ikke ses mere og kan ikke gendannes. Ved en ny pairing kan der angives en startværdi. Via denne værdi kan den faktiske driftstid korrigeres. OBS: Den forudgående pairings historik er herefter ligeledes utilgængelig.

Hvad sker der, hvis der er flere STIHL connected systemer inden for rækkevidde?

STIHL connected Appen modtager kun data fra kendte STIHL Smart Connectorer. Er der flere STIHL Smart Connectorer i nærheden, som ikke er tildelt den aktuelle STIHL connected Portal-konto, ignoreres disse.

Er der forstyrrende faktorer, der kan påvirke min STIHL Smart Connector?

Under visse omstændigheder kan et kraftigt magnetisk felt føre til, at din STIHL Smart Connector beregner en for høj driftstid.

Hvilken funktion har STIHL Smart Connectoren?

STIHL Smart Connectoren bruges til at udarbejde informationer om brugen af en enhed. Til det formål anbringes STIHL Smart Connnectoren på en enhed, og den registrerer så automatisk, hvornår denne enhed anvendes. Driftstiden overføres til STIHL connected Portalen via STIHL connected Appen på smartphonen.

Er STIHL Smart Connectoren permanent forbundet med smartphonen?

STIHL Smart Connectoren har ikke brug for en permanent aktiv forbindelse med din smartphone. Den sender den aktuelle driftstid cyklisk. Hvis der er en smartphone med en passende konto i nærheden, modtages de sendte data automatisk.

Hvilken energiforsyning har STIHL Smart Connectoren?

Det kræver en IEC-CR2032-lithium-knapcelle at bruge en STIHL Smart Connector.

Kan jeg også anvende en STIHL Smart Connector uden en smartphone?

Det er ganske vist muligt at anvende en STIHL Smart Connector uden en smartphone, men du kan så ikke overføre de data, som Smart Connectoren har genereret, til STIHL connected Portalen. For at kunne bruge alle funktioner anbefales det at holde smartphonen inden for rækkevidde under brugen af en enhed med STIHL Smart Connector. Desuden skal smartphonen have en adgang til STIHL connected Portalen.

Hvorfor viser STIHL connected Appen, at STIHL Smart Connectoren ikke er forbundet, selvom den befinder sig i nærheden, og batteriet er fuldt opladet?

Det kan nogle gange tage flere sekunder, inden en STIHL Smart Connector registreres. I den situation kan det, f.eks. når appen startes, føre til, at forbindelsesstatussen først vises korrekt efter nogen tid.

Får jeg en henvisning til opdateringer, og udføres disse automatisk?

Hvis en opdatering til STIHL Smart Connnectoren er til rådighed, får du besked i STIHL connected Appen, og du kan så starte den pågældende opdatering.

Installeres opdateringer til STIHL Smart Connectoren automatisk?

Nej, du får besked om opdateringerne og skal så starte installationen via appen.

STIHL connected Portal

Jeg har glemt mit password. Hvad kan jeg gøre ved det?

Til nulstillingen af passwordet kan du bede om et nyt password på login-siden.

Hvordan får jeg adgang til STIHL connected Portalen?

STIHL connected Portalen kan åbnes via websitet https://connect.stihl.com.

Kræves der en software eller installation til STIHL connected Portalen?

Nej, STIHL connected Portalen kræver ingen installation. Adgangen sker via en browser. Det kræver blot en internetforbindelse.

Hvilke adgangsoplysninger kræves til STIHL connected?

For at få adgang til STIHL connected skal du registrere dig via STIHL connected Appen eller STIHL connected Portalen. Det kræver en e-mailadresse. Du kan selv angive et password under registreringen.

Hvad er STIHL connected Portalen nødvendig til?

STIHL connected Portalen er den digitale arbejdsplads, der særligt anvendes erhvervsmæssigt. Den tilbyder dig udvidede funktioner til en omfattende digital flådemanagement. Hvis du udelukkende bruger STIHL connected Appen, er det kun begrænsede funktioner og analyse- og visningsmuligheder i STIHL connected, der står til rådighed.

Får forhandleren indsigt i mine data?

Forhandleren får en oversigt over kundens stamdata. Brugsrelaterede maskindata overføres udelukkende efter aftale med forhandleren.

Får forhandleren besked, når jeg opretter en vedligeholdelse til mine maskiner?

Din forhandler informeres først, når der er en konkret aftale; dvs. der gives ikke automatisk besked, når vedligeholdelser oprettes og udføres.

Jeg er ikke en erhvervsbruger og har derfor ingen kunder. Er det alligevel muligt at planlægge arbejdsanvendelser og vedligeholdelser?

Det er også muligt at planlægge og udføre arbejdsanvendelser og vedligeholdelser uden kunder.

Bliver garantien for mine STIHL produkter påvirket af brugen af STIHL connected (f.eks. gennemførte eller forsømte vedligeholdelser)?

Nej, STIHL sine beslutninger vedr. garanti påvirkes ikke af vedligeholdelsesinformationer fra STIHL connected.

Kan jeg lokalisere mine medarbejdere via STIHL connected?

Nej, lokalisering af medarbejdere er ikke mulig. Stedangivelser anvendes udelukkende til at lokalisere en arbejdsanvendelse, når maskinerne er i aktiv drift.

Hvad gør STIHL med mine data fra STIHL connected?

STIHL anvender udelukkende dine personlige data, herunder især maskin-, redskabs- og brugsdata, til at opfylde den aftale, der er indgået med dig, og af hensyn til supporten til dine produkter. Desuden udarbejder vi med hjælp fra disse data anonymiserede statistikker, som vi bruger til at forbedre vores produkter og vores services, holde øje med produkter og garantere produktsikkerheden.

 

Hvilken funktion har STIHL connected Portalen?

STIHL connected Portalen er et moderne flådemanagementsystem.

STIHL connected App

Jeg har glemt mit password. Hvad kan jeg gøre ved det?

Til nulstillingen af passwordet kan du bede om et nyt password på login-siden.

2D-datamatrixkoden i batterirummet på STIHL Smart Connectoren registreres ikke af appen. Hvad kan jeg gøre ved det?

Sørg først for, at der er en aktiv internetforbindelse med din smartphone. Prøv derefter at bevæge 2D-datamatrixkoden ind i appens scanningsvindue. Ved at trykke på scanningsvinduet indstilles fokus automatisk igen. Du kan også forsøge at bevæge smartphonen tættere på eller længere væk fra 2D-datamatrixkoden. Det er også meget vigtigt at sikre en tilstrækkelig belysning. For at løse problemet kan du også indtaste serienummeret til STIHL Smart Connectoren manuelt.

Hvor henter jeg STIHL connected Appen?

STIHL connected Appen kan hentes i App Store til iOS- og i Google Play Store til Android-styresystemet. Tip: Indtast "STIHL" som søgeord.

Hvad bruges STIHL connected Appen til?

STIHL connected App er en central systemkomponent i STIHL connected. Den er nødvendig til at overføre de data, som STIHL Smart Connectoren har indsamlet, fra din smartphone eller tablet til STIHL clouden via WLAN eller et mobilt datanetværk. Dataene er derefter til rådighed i STIHL connected Portalen, så du kan analysere dem. Via STIHL connected Appen til din smartphone og tablet kan du desuden bedre planlægge og dokumentere dine egne arbejdsanvendelser. Derudover har du mulighed for at kontakte din STIHL forhandler særligt hurtigt og nemt i tilfælde af forestående enhedsvedligeholdelser.

Jeg kan ikke finde eller tilføje mit STIHL produkt under "Mit STIHL". Hvilke muligheder har jeg for at oprette et nyt produkt under "Mit STIHL"?

I forbindelse med oprettelsen af et nyt STIHL produkt har du flere muligheder: Via stregkoden på dit produkt kan maskinen identificeres. Alternativt kan du vælge produktet via en katalogsøgning. Der kan suppleres med yderligere identifikationsparametre som f.eks. serienummeret eller en internt tildelt betegnelse. Ved ældre produkter eller eksterne produkter kan de ønskede produkter desuden oprettes via "Opret produkt manuelt".

Skal jeg bruge en internetforbindelse for at benytte STIHL connected Appen?

Ja, for at benytte STIHL connected Appen med STIHL clouden i fuldt omfang kræves en fungerende internetforbindelse via WLAN eller mobile data.  Dog skal der ikke nødvendigvis være en konstant dataforbindelse, da en lokal midlertidig lagring sørger for en stabil datarådighed ved brugen af STIHL produkter.