Brugervilkår

Mange tak, fordi du besøgte STIHL hjemmesiden. I det følgende finder du vores øvrige kontaktdetaljer.

STIHL står for forbilledlig kvalitet og personlig service. Derfor er vi glade for din henvendelse, spørgsmål og evt. forslag til forbedring af vores hjemmeside.

Du finder STIHL Danmark her:
Park Alle 295
2605 Brøndby
Tlf. 36 86 05 00
E-mail: info@stihl.dk

CVR nr. 24 24 63 88

Dit STIHL Online-team.

Producent

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Tlf.: +49 7151 26-0
E-mail: info@stihl.de

Virksomheden repræsenteres af bestyrelsen for STIHL AG:
Dr. Bertram Kandziora, Chairman of the Executive Board
Karl Angler, Head of Finance and Information Technology
Anke Kleinschmit, Head of Development
Norbert Pick, Head of Marketing and Sales
Dr. Michael Prochaska, Head of Human Resources and Legal Affairs
Martin Schwarz, Head of Manufacturing and Materials

Handelsregister
Amtsgericht Waiblingen; HRA 260269

Momsidentifikationsnummer
DE 147330096

Retlige oplysninger

Ved at besøge og bruge STIHL internetsiderne erklærer du dig indforstået i nedenstående anvendelsesbestemmelser.

Copyright
Alle tekster, billeder, grafikelementer, lydfiler og øvrige oplysninger, der offentliggøres her, og disses udformning (indhold) er beskyttet af reglerne om ophavsret (copyright). Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, er det udelukkende ANDREAS STIHL AG & Co. KG, der er berettiget til at benytte dette beskyttede indhold.

Hel eller delvis reproduktion og/eller gengivelse er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Det er i særdeleshed ikke tilladt at kopiere billeder eller design fra internetsiderne og benytte dem til egne formål.

Varemærker
STIHL teksten og STIHL logoet er beskyttede navne og varemærker tilhørende ANDREAS STIHL AG & Co. KG. VIKING navnetrækket og VIKING logoet er beskyttede navne og varemærker tilhørende STIHL Tirol GmbH, Østrig. Derudover er ANDREAS STIHL AG & Co. KG og STIHL Tirol GmbH også indehavere af flere andre beskyttede varemærker.

Benyttelse af varemærker er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra indehaveren af det pågældende varemærke.

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på vores internetsider er under kontinuerlig forandring. ANDREAS STIHL AG & Co. KG udviser størst mulige omhu ved sammensætningen af internetsiderne. Alligevel stilles internetsiderne til rådighed uden nogen form for indeståelse for fuldstændighed og korrekthed. ANDREAS STIHL AG & Co. KG hæfter ikke for direkte eller indirekte skader (kontraktlige eller uden for kontrakt) som følge af benyttelsen af oplysninger og data fra disse internetsider, medmindre ANDREAS STIHL AG & Co. KG har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG påtager sig intet ansvar eller garanti for indholdet på internetsider, hvortil vores websted henviser direkte eller indirekte. Besøgende følger forbindelser til andre websteder og hjemmesider på egen risiko og benytter dem i henhold til de gældende anvendelsesbetingelser for de pågældende websider.

Databeskyttelsespolitik websted DA

Vi hos STIHL (herefter “STIHL” eller “vi”) er glade for at du har fundet frem til vores hjemmeside og at du finder interesse i virksomheden og vores produkter. Vi tager databeskyttelse seriøst, og derfor tager vi også beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst. Vi behandler dine oplysninger yderst varsomt og fortroligt og bruger dem kun inden for de rammer, der gælder i henhold til de gældende databeskyttelsesregler og den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) i særdeleshed.

Klik her for at tilpasse dine gemte indstillinger vedr. brug af dine websitedata.

Ansvar for behandling af personoplysninger
STIHL er ansvarlig for den lovlige behandling af dine oplysninger.

Behandling af forbrugsoplysninger
Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi navnet på din internetudbyder, den hjemmeside, du besøger os fra, hvilke af vores hjemmesider du besøger, dato for og varighed af dit besøg, information om din enhed (mærke, model, operativsystem), samt hvilken webbrowser du har brugt. Vi indsamler også din ip-adresse, men anonymiserer de sidste tre tegn

Vi behandler forbrugsoplysninger for at fremme din adgang til vores tjenester rent teknisk (fx for at tilpasse vores tjenester til den terminalenhed, du anvender) og for at identificere og stoppe eventuelt misbrug. Desuden bruger vi forbrugsoplysninger i anonymiseret form til statistikker og til at forbedre vores websted. Det juridiske grundlag for behandling af personlige forbrugsoplysninger findes i artikel 6, stk. 1, første underafsnit (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Kontakt
Såfremt du kontakter os telefonisk, via e-mail, per brev, via kontaktformularer eller på anden måde sender en anmodning, eller hvis vi kontakter dig, vil vi ligeledes behandle dine persondata, fx navn, adresse, telefonnummer og indholdet af beskeden. Sådanne oplysninger behandles udelukkende, for at vi kan behandle din anmodning korrekt. Dine data vil udelukkende anvendes i det omfang, der vil være nødvendigt i det enkelte tilfælde. Såfremt det er nødvendigt, fx fordi din anmodning eksempelvis vedrører bestilling af trykt materiale, som findes hos et andet selskab i STIHL-koncernen, eller hvis anmodningen udgør en del af vores kundesupporttjeneste, vil dine data videregives til det pågældende selskab i STIHL-koncernen, hvis – og i det omfang – dette er nødvendigt for at kunne behandle din anmodning. Lovgrundlaget for databehandling som beskrevet ovenfor fremgår af artikel 6, stk.1, litra b i GDPR-forordningen, for så vidt dette har forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af en aftale med dig, fx i tilfælde af klager, eller på grundlag af artikel 6, stk.1, litra f i GDPR-forordningen, idet vi har en legitim interesse i at korrespondere med dig om forretningsanliggender.

Kommunikationsdata vil blive slettet i det omfang, disse ikke længere er påkrævede i forhold til vores kommunikation med dig, og såfremt evt. lovmæssige tilbageholdelsesfrister er udløbet.

Der vil ku ske optagelse af telefonsamtaler med vores kundeservice, under forudsætning af dit forudgående samtykke. Optagelser finder sted af kvalitetssikringsårsager eller af oplæringshensyn, og sådanne optagelser slettes inden for en periode på maksimalt 90 dage. Naturligvis er det frivilligt, om man vil give sit samtykke til optagelse af telefonsamtaler. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med henblik på fremtidige samtaler ved at bede den medarbejder, du taler med, om at standse optagelsen. Dine data behandles på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR-forordningen).

I relation til vores kundeservicetjenester anvender vi udbydere, med hvem vi har indgået ordrebehandlingsaftaler i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR-forordningen.

For henvendelser via kontaktformularer tilbyder vi dig muligheden for at tilmelde dig invitationer til tilfredshedsundersøgelser. Registreringen refererer udelukkende til den specifikke anmodning og indebærer en engangskontakt fra os. På dette tidspunkt er brugen af ​​dine elektroniske kontaktdata til afsendelse af invitationen udelukkende baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit erklærede samtykke med virkning for fremtiden. Til dette er det tilstrækkeligt at sende en kort besked via e-mail til dataskydd@stihl.se, eller til e-mailadressen angivet under 2. Hvis du deltager i tilfredshedsundersøgelsen efter at have modtaget invitationen, vil tekniske oplysninger blive behandlet og opbevaret for at kunne gennemføre undersøgelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er vores retmæssige interesse (Art. 6, stk. 1 lit. f GDPR) i undersøgelsens tekniske gennemførlighed. Vi behandler data, som du afgiver i undersøgelsen på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre og videreudvikle vores supporttjenester. For at vurdere undersøgelsen konsulterer vi også indholdet af din henvendelse samt alle data, der opstår i forbindelse med henvendelsen. Denne behandling er også baseret på vores retmæssige interesse.

Hvis det er nødvendigt for at behandle din forespørgsel, videregives dine data til andre virksomheder i STIHL gruppen, eller til den relevante specialforhandler. For at kunne vurdere, hvor presserende din forespørgsel er, bruger vi et værktøj fra udbyderen Microsoft Ireland Operations Limited, som gør det muligt for os at evaluere bestemte nøgleord til dette formål. Kun emnet og indholdet af din besked overføres. Vi overfører ikke personlige oplysninger til udbyderen, medmindre du selv angiver dette som en del af din forespørgsel.

Statistikevalueringer
STIHL behandler ligeledes tidligere nævnte persondata med henblik på at danne statistikevalueringer. Disse har til formål at forbedre og videreudvikle produkter og tjenester, der udbydes af STIHL – i særdeleshed med hensyn til produktkarakteristikker, produktsikkerhed, servicekvalitet, markedsføring samt med henblik på en optimering af vores forhandlernetværk. Persondata bruges kun i det omfang, det er nødvendigt i forhold til ovennævnte formål. Så vidt muligt anonymiseres data – eller der bruges pseudonymer. Med henblik på at øge den statistiske betydning af evalueringerne, kombineres STIHL ligeledes førnævnte data med oplysninger om meteorologiske og/eller geografiske kendetegn fra andre kilder, såsom vejr- og korttjenester. Evalueringsresultaterne bruges kun i samlet form, ligesom de også kun videregives i denne form og med førnævnte formål til andre selskaber, der er tilknyttet STIHL, såfremt dette er nødvendigt. Kunderelaterede evalueringer finder udelukkende sted, hvis kunden har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Lovgrundlaget for ovennævnte databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR-forordningen.

Brug af førstepartscookies
Vi bruger såkaldte “cookies” på de forskellige sider for at gøre besøg på vores websteder attraktive og for at fremme brugen af visse funktioner. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din terminalenhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes efter browsersessionen, dvs. når browseren lukkes (såkaldte “sessionscookies”). Andre cookies bliver på din terminalenhed, så vi eller vores partnere kan genkende din browser, næste gang du besøger os (såkaldte “gemte cookies”). Cookies kan ikke bruges til at give adgang til andre filer på din computer eller til at fastslå din e-mailadresse. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies findes i artikel 6, stk. 1, første underafsnit (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Cookies gemmes på din terminalenhed, og du har fuld kontrol over brugen af cookies. Du kan deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies ved at ændre indstillingerne for din webbrowser. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis du deaktiverer cookies for vores hjemmesider, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på hjemmesiderne til fulde.

Webanalyse med Google Analytics
Dette websted anvender Google Analytics, der er en webanalysetjeneste, som Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) tilbyder. Google Analytics bruger også cookies, der er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som tillader, at din brug af webstedet analyseres. Den information, en cookie genererer om din brug af webstedet, overføres fast til en Google-server i USA, hvor informationen gemmes.

STIHL websted bruger Google Analytics med en yderligere komponent: “anonymiser ip”. Det betyder, at din ip-adresse, som Google Analytics indsamler, af Google forkortes, hvad angår medlemsstater af Den Europæiske Union og andre signatarstater til traktaten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før adressen videresendes til USA. Det er kun i exceptionelle tilfælde, at hele din ip-adresse videresendes til en Google-server i USA og først forkortes, når den når frem.

Google bruger informationen på vegne af STIHL til at vurdere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteten og til at tilbyde yderligere tjenester forbundet med brug af hjemmesiden og internettet set i forhold til hjemmesideoperatøren. Den ip-adresse, som din browser sender som en del af Google Analytics, kombineres ikke med andre Google-data.

Brugere kan vælge, at cookies ikke gemmes på deres computer, ved at vælge den relevante indstilling i den forbindelse i deres browsersoftware. Vi understreger i den forbindelse dog, at du i så fald eventuelt ikke kan bruge alle webstedets funktioner til fulde. Du kan forhindre Google i at indsamle oplysninger, som en cookie genererer, og som indsamles i forbindelse med din brug af webstedet (herunder indsamling af din ip-adresse), eller forhindre Google i at behandle oplysningerne. Dette sker ved at downloade og installerede det browser-plugin, der findes ved at følge dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Du kan finde yderligere oplysninger om vilkår og betingelser for brug og databeskyttelse her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da.html eller her: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies findes i artikel 6, stk. 1f i den generelle forordning om databeskyttelse.

Brug af remarketing-funktionen eller funktionen “tilsvarende målgrupper” hos Google Inc.
STIHL bruger funktionen “remarketing” eller “tilsvarende målgrupper” fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Med denne funktion kan STIHL henvende sig til besøgende på webstedet med målrettede annoncer ved at sætte personlige, interessebaserede annoncer for webstedets brugere op, når de besøger andre websteder inden for Google Displaynetværket. Google bruger cookies til at analysere brug af webstedet, og det danner grundlaget for oprettelsen af de interessebaserede annoncer. Derfor gemmer Google en lille fil med en række numre i de browsere, som gæster på webstedet anvender. Dette nummer bruges til at indsamle information om besøg på webstedet og anonymiserede data om brugen af webstedet. Personoplysninger fra besøgende på webstedet gemmes generelt ikke. Hvis du derefter besøger et andet websted inden for Google Displaynetværket, dukker der annoncer op, der højst sandsynligt tager højde for de produkt- og informationsområder, der er valgt på forhånd. Du kan læse mere om Google Remarketing og Googles databeskyttelsespolitik her: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da.

Du kan vælge permanent at deaktivere Googles brug af cookies ved at følge det nedenfor anførte link og downloade og installere det plugin, der findes der: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. Du kan også vælge at deaktivere brugen af cookies fra eksterne udbydere ved at vælge Network Advertising Initiatives deaktiveringsside på http://www.networkadvertising.org/choices/ og implementere de yderligere fravalgsoplysninger, der findes der.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies findes i artikel 6, stk. 1f i den generelle forordning om databeskyttelse.

Googles DoubleClick
Googles DoubleClick er en tjeneste, der tilbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Googles DoubleClick bruger cookies til at vise dig relevante annoncer. Din browser får et pseudonymt identifikationsnummer (ID) for at kontrollere, hvilke annoncer der blev vist på din browser, og hvilke annoncer der blev valgt. Disse cookies indeholder generelt ingen personoplysninger. Brugen af DoubleClick-cookies sætter blot Google og dets partnerwebsteder i stand til at lægge annoncer ud, der er baseret på de tidligere besøg på vores eller andre websteder på internettet. Den information, en cookie genererer, overdrages i evalueringsøjemed til en server i SUA, hvor den gemmes. Google sender kun oplysninger til tredjeparter med grundlag i de lovgivningsmæssige regler eller i forbindelse med indkøringen af databehandling. Google kombinerer under ingen omstændigheder dine oplysninger med andre oplysninger, som Google indsamler.

Du kan vælge, at cookies ikke gemmes på din computer, ved at vælge den relevante indstilling i den forbindelse i deres browsersoftware. Vi understreger i den forbindelse dog, at du i så fald eventuelt ikke kan bruge alle vores websteders funktioner til fulde. Du kan finde yderligere oplysninger om DoubleClick og databeskyttelse her: https://policies.google.com/?hl=dk. Endvidere kan du forhindre Google i at indsamle oplysninger, der er generet af cookies, og som vedrører din brug af webstederne, eller i at behandle oplysningerne. Dette sker ved at downloade og installerede det browser-plugin, der findes her: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies, hvor der under indstillingerne for annoncer er en udvidelse til deaktivering af DoubleClick.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger findes i artikel 6, stk. 1, første underafsnit (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Google Tag Manager
Google Tag Manager er en tjeneste, der tilbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), således at der kan oprettes, opdateres og administreres tags. Tags er små kodeelementer på vores websted, som bl.a. har til formål at måle antal besøg og besøgsadfærd og fastslå, hvad virkningen er af online-annoncer og sociale kanaler. Når du besøger vores websted, sendes den aktuelle tagkonfiguration til din browser. Dermed modtager du instruktioner om, hvilke tags der skal udløses. Selve værktøjet indsamler ingen personoplysninger, men sikrer, at andre tags udløses, og det kan eventuelt medføre indsamling af oplysninger. Du kan finde yderligere information om, hvordan Google Tag Managers tags fungerer her: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=se&topic=2574304&ctx=topic&visit_id=1-636630909437369821-2230025774&rd=2 og i politikken om brug: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=da.

Google-webskrifttyper
Google-webskrifttyper anvendes til at forbedre, hvordan forskellige former for information optisk tager sig ud på webstedet (https://fonts.google.com/specimen/Roboto og https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Webskrifttyperne overføres til din browsers cache, således at de kan anvendes til fremstillingen. Hvis browseren ikke understøtter Google-webskrifttyper eller forhindrer adgang til dem, vises teksten med en standardskrifttype.

Google-webskrifttyperne “Roboto” og “Roboto Condensed” er licenserede i henhold til Apache License 2.0: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Information om privatlivets fred kan hentes på Googles privatlivsside her: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Googles konverteringssporing i AdWords
Som Google Adwords-kunde bruger vi Googles konverteringssporing, der er en analyseringstjeneste, som tilbydes af Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, “Google”). Google Adwords gemmer en cookie på din computer (“konverteringscookie”), hvis du er nået frem til vores websted via en Google-annonce. Denne type cookie mister sin gyldighed efter 30 dage og anvendes ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger visse af vores websteder, og cookien ikke er udløbet, kan vi og Google registrere, at nogen har klikket på annoncen og blev videresendt til vores websted. Hver annoncør modtager hver sin cookie. Cookies kan ikke spores via annoncørernes websteder. De oplysninger, der indsamles ved at bruge konverteringscookien, anvendes til at generere konverteringsstatistik til AdWords-annoncører, der har valgt konverteringssporing. Annoncører kan se det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev sendt videre til en side, der konverteringssporer tags. Men de modtager ikke oplysninger, der personligt identificerer brugere.

Hvis du ikke vil være med til sporingen, kan du gøre indsigelse mod denne form for brug ved at forhindre installation af cookies ved at bruge den dertil beregnede indstilling i din browsers software (deaktiveringsmulighed). Du indgår ikke i konverteringssporingsstatistikken.

Hvis du ønsker yderligere information fra Google, kan du besøge: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies findes i artikel 6, stk. 1f i den generelle forordning om databeskyttelse.

Microsoft Bing
STIHL bruger konverteringssporing fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft Bing Ads placerer en cookie på din computer, når du har besøgt vores websted via en Microsoft Bing-annonce. Dermed kan Microsoft Bing og vi se, at nogen klikkede på en annonce, blev sendt videre til vores hjemmeside og nåede frem til en på forhånd fastsat målside. Vi modtager kun information om det samlede antal brugere, der klikker på en Bing-annonce og efterfølgende blev sendt videre til målsiden. Generelt tilvejebringes der ingen personoplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse og om de cookies, Microsoft Bing anvender, på Microsofts websted: https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement.

Hvis du ikke ønsker at være med i sporingsprocessen, kan du endvidere gøre indsigelse mod cookies,– hvilket givetvis sker via en browserindstilling, der generelt deaktiverer den automatiske placering af cookies.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies findes i artikel 6, stk. 1f i den generelle forordning om databeskyttelse.

Sociale medier og sociale plugins
Vi tilbyder dig også omfattende personlig support via vores sider på de sociale medier. Hvis du har spørgsmål om sociale medier, videresender vi dem til den relevante afdeling. Oplysningerne anvendes udelukkende til at besvare dine spørgsmål og videregives ikke til tredjeparter. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger i forbindelse med dine spørgsmål findes i artikel 6, stk. 1f i den generelle forordning om databeskyttelse. For at kontakte os via sociale medier skal du registrere dig hos disse tjenester. Virksomhederne bag sådanne tjenester kan tænkes at behandle personoplysninger. Vi har ingen indflydelse på, hvilke oplysninger det er, hvor mange oplysninger det er, og hvordan de behandles.

Brug af Facebooks plugins
Vores website bruger det sociale plugin (“plugins”) fra det sociale netværk Facebook, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Du kan se en oversigt over Facebooks plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Hvis du får adgang til en side på vores websted, der indeholder sådan et plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Et plugins indhold sendes direkte til din browser fra Facebook og integreres på siden. Integrationen tillader, at Facebook kan modtage information om, at din browser har åbnet den relevante side på vores websted, selvom du ikke længere har en Facebook-profil eller ikke er logget på Facebook på det pågældende tidspunkt. Denne oplysning (og din ip-adresse) sendes fra din browser direkte til en server hos Facebook i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook associere besøget på vores websted direkte med din Facebook-profil. Hvis du interagerer med plugins – fx ved at skrive en kommentar – sendes denne oplysning ligeledes direkte til en Facebook-server, hvor den gemmes. Oplysningerne offentliggøres også på din Facebook-profil, og dine Facebook-venner kan se den. Lad os understrege, at vi i vores kapacitet som webstedsudbyder ikke underrettes om indholdet af de videresendte oplysninger eller om Facebooks brug af disse. Vi henviser til Facebooks noter om databeskyttelse, for så vidt angår Facebooks formål med og indsamling af oplysninger samt dine rettigheder i den henseende og de eventuelle indstillinger til beskyttelse af dine personoplysninger her: https://da-dk.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook direkte kan forbinde din Facebook-profil med de oplysninger, der indsamles via vores websted, skal du logge af Facebook, før du besøger vores websted. Du kan også forhindre, at Facebook indlæser plugins ved at bruge din browsers tilføjelsesprogrammer, fx med "Facebook-blokering": https://da-dk.facebook.com/help/331057463663666?helpref=faq_content.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger med dette plugin findes i artikel 6, stk. 1f i den generelle forordning om databeskyttelse.

Brug af YouTube-plugins
Vores hjemmeside anvender de sociale plugins (“plugins”) fra det sociale netværk YouTube. Tjenesten drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Du kan se en oversigt over Google+-plugins og deres udseende her: https://developers.google.com/youtube/.

Hvis du får adgang til en side på vores websted, der indeholder sådan et plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Googles servere. Et plugins indhold sendes direkte til din browser fra Google og integreres på siden. Integrationen tillader, at Google kan modtage information om, at din browser har åbnet den relevante side på vores websted, selvom du ikke har en YouTube-konto eller ikke er logget på YouTube på det pågældende tidspunkt. Denne oplysning (og din ip-adresse) sendes fra din browser direkte til en server hos Google i USA, hvor den gemmes.

Hvis du er registreret hos YouTube, kan Google direkte forbinde dit besøg på vores websted med din respektive konto. Lad os understrege, at vi i vores kapacitet som webstedsudbyder ikke underrettes om indholdet af de videresendte oplysninger eller om Googles brug af disse. Vi henviser til Googles noter om databeskyttelse, for så vidt angår Googles formål med og indsamling af oplysninger samt dine rettigheder i den henseende og de eventuelle indstillinger til beskyttelse af dine personoplysninger her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Hvis du ikke ønsker, at Google direkte kan forbinde din YouTube-profil med de oplysninger, der indsamles via vores websted, skal du logge af YouTube, før du besøger vores websted. Du kan også forhindre, at Google indlæser plugins ved at bruge din browsers tilføjelsesprogrammer, fx med scriptblokeringen “NoScript”: http://noscript.net/.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger med dette plugin findes i artikel 6, stk. 1b eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Brug af Twitter-plugins
Vores websted bruger de sociale plugins (“plugins”) fra mikrobloggingtjenesten Twitter, der drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Du kan se en oversigt over Twitter-plugins og deres udseende her: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

Hvis du får adgang til en side på vores websted, der indeholder sådan et plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Twitters servere. Et plugins indhold sendes direkte til din browser fra Twitter og integreres på siden. Integrationen tillader, at Twitter kan modtage information om, at din browser har åbnet den relevante side på vores websted, selvom du ikke længere har en Twitter-profil eller ikke er logget på Twitter på det pågældende tidspunkt. Denne oplysning (og din ip-adresse) sendes fra din browser direkte til en server hos Twitter i USA, hvor den gemmes.

Hvis du er logget på Twitter, kan Twitter associere besøget på vores websted direkte med din Twitter-profil. Oplysningerne offentliggøres endvidere på din Twitter-konto, og dine følgere kan se dem. Lad os understrege, at vi i vores kapacitet som webstedsudbyder ikke underrettes om indholdet af de videresendte oplysninger eller om Twitters brug af disse. Vi henviser til Twitters noter om databeskyttelse, for så vidt angår Twitters formål med og indsamling af oplysninger samt dine rettigheder i den henseende og de eventuelle indstillinger til beskyttelse af dine personoplysninger her: https://twitter.com/privacy.

Hvis du ikke ønsker, at Twitter direkte kan forbinde din Twitter-profil med de oplysninger, der indsamles via vores websted, skal du logge af Twitter, før du besøger vores websted. Du kan også forhindre, at Twitter indlæser plugins ved at bruge din browsers tilføjelsesprogrammer, fx med scriptblokeringen “NoScript”: http://noscript.net/.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger med dette plugin findes i artikel 6, stk. 1 (b) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Brug af Instagram-plugins
Vores websted anvender såkaldte sociale plugins (“plugins”) fra Instagram, der drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Disse plugins kendetegnes af et Instagram-logo, fx i form af et “Instagram-kamera”. Du kan se en oversigt over Instagrams plugins, og hvordan de ser ud, her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Når du åbner en side på vores websted, der indeholder sådan et plugin, opretter din browser direkte forbindelse til Instagrams servere. Indholdet af et plugin sendes direkte fra Instagram til din browser og integreres på siden. Ved at integrere et plugin underrettes Instagram om, at din browser har åbnet den tilsvarende side på vores websted, selvom du ikke har en Instagram-profil eller ikke er logget på Instagram på det pågældende tidspunkt. Denne oplysning (og din ip-adresse) sendes fra din browser direkte til en server hos Instagram i USA, hvor den gemmes.

Hvis du er logget på Instagram, kan Instagram forbinde besøget på vores websted direkte med din Instagram-konto. Hvis du interagerer med et plugin, fx ved at klikke på “Instagram”-knappen, sendes denne oplysning ligeledes direkte til en Instagram-server, hvor den gemmes. Desuden offentliggøres oplysningen på din Instagram-konto, hvor den er synlig for dine kontakter dér.

Formålet med og omfanget af Instagrams indsamling og videre behandling og brug af oplysninger samt dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dine personoplysninger kan læses i Instagrams databeskyttelsespolitik: https://help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte kan forbinde de oplysninger, der indsamles via vores websted, direkte med din Instagram-konto, skal du logge af Instagram, før du besøger vores websted. Desuden kan du helt og aldeles undgå, at Instagram-plugins indlæses ved at bruge din browsers tilføjelsesprogrammer, fx scriptblokeringen “NoScript” (http://noscript.net/).

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger med dette plugin findes i artikel 6, stk. 1, første underafsnit (b) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Nyhedsbrev og bestilling af trykt materiale
Hvis du vil bestille det nyhedsbrev, vi tilbyder på webstedet, skal vi bruge din e-mailadresse, og navn. Du kan vælge frivilligt at give os yderligere oplysninger. Desuden gemmes tid og dato for anmodningen sammen med bekræftelse af e-mailadressen og bekræftelse af databeskyttelsespolitikken og nyhedsbrevets form. Disse oplysninger gemmes udelukkende med det formål at kunne sende dig nyhedsbrevet og tillade, at vi kan spore eventuelt misbrug af en e-mailadresse. Du kan til enhver tid gratis annullere dit abonnement ved hjælp af en knap nederst i nyhedsbrevet.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger som beskrevet ovenfor findes i artikel 6, stk. 1a i den generelle forordning om databeskyttelse.

Benyttes kontaktformularen på hjemmesiden eller bestiller trykt materiale fra herfra, skal vi bruge dine personoplysninger i form af dit navn og din postadresse. Disse oplysninger behandles udelukkende med det formål at kunne ekspedere din anmodning korrekt. Dine oplysninger benyttes kun i det omfang, det er nødvendigt for det nævnte formål. Hvis det er nødvendigt, fx hvis din anmodning handler om at bestille trykt materiale, der tilbydes af et andet selskab i STIHL-koncernen, videregives dine oplysninger til det pågældende andet selskab i STIHL-koncernen, hvis og for så vidt dette er nødvendigt for at kunne ekspedere ordren. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger som beskrevet ovenfor findes i artikel 6, stk. 1, første underafsnit (b) eller (f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Varighed for behandling af forbrugsoplysninger
Brug af de behandlede personoplysninger under besøget på vores websted gemmes i en periode på 7 dage. Ellers slettes oplysningerne om den registrerede, der er angivet i dette afsnit, hvis kendskab til denne ikke længere er nødvendigt for det beskrevne formål, og medmindre lovgivningsmæssige regler foreskriver længere opbevaring.

Dine rettigheder
Du har ret til at blive underrettet om de personoplysninger, som STIHL behandler, og, hvor de relevante lovgivningsmæssige krav opfyldes, har du ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling. Desuden har du ret til at modtage de personoplysninger, du har oplyst, i et struktureret, generelt og maskinlæsbart format. Dette omfatter retten til overførsel af sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig. For så vidt det er teknisk muligt, kan du desuden anmode om, at STIHL overfører personoplysningerne direkte til den anden dataansvarlige.

Hvis du ønsker at udøve ovenfor anførte rettigheder, og i tilfælde af spørgsmål og klager i forbindelse med brugen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til STIHLs databeskyttelsesrådgiver:

Kontakt databeskyttelsesrådgiver
STIHL
Park Alle 295
2605 Brøndby
Mail: dataskydd@stihl.se

Endvidere har du ret til at indgive en klage til den ansvarlige databeskyttelsesinstans.

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger pr.: Maj 2018

Cookie Notits

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der placeres i din computer, når du besøger forskellige websteder. Vi bruger cookies til at huske, hvad der er i din kurv og hvor langt du er kommet i din ordre, afsendelse af kontakt anmodninger og til at huske dig, hvis du kommer tilbage til vores hjemmeside. For at købe STIHL produkter, skal du tillade brug af cookies. Hvis du ikke tillader brug af cookies, kan du se en begrænset del af vores hjemmeside, men du vil ikke kunne sende kontaktformularen eller købe produkter. Cookies kan ikke skade din computer. Cookies skabt af vores hjemmeside indeholder ingen personlige oplysninger som betalings- eller kreditkort oplysninger. Vi giver dig disse oplysninger for at demonstrere vores overholdelse af gældende lovgivning og for at vise, at vi respekterer og beskytter dine personlige oplysninger, når du benytter vores hjemmeside. Klik her for at læse vores privatlivspolitik og vores generelle vilkår.

Flere informationer om cookies:

På www. aboutcookies.org kan du læse mere om cookies, og hvordan de bruges.

Hvordan vi bruger cookies

For at købe STIHL produkter, skal du tillade brug af cookies. Hvis du ikke tillader brug af cookies, kan du se en begrænset del af vores hjemmeside, men du vil ikke kunne sende kontaktformularen eller købe produkter.

Hvis du vil slette cookies, der allerede er på din computer, så kan du finde instruktioner på engelsk for fire af de mest almindelige browsere på et af nedenstående links:

Vores cookies:

Vores betingelser for cookies:

På listen nedenfor, er finder du de cookies vi primært anvender:

Cookie Cookie navn Hvad de bruges til: CookieNoticeDisplayed cookie henvisning Vi bruger denne cookie til ”oplysninger om cookies” teksten, når du har givet tilladelse til brug af cookies vises teksten ikke igen. Cart Indkøbskurv Denne cookie bruges til at identificere indholdet af din indkøbskurv. CartTotalCookie Indkøbskurv totalt Denne cookie bruges til at identificere det aktuelle antal emner i indkøbskurv. __RequestVerificationToken Sikkerheds cookie Sikkerhedsopdaterings cookie Validerer anmodninger og giver beskyttelse mod at andre brugere kan få adgang til disse cookies. LCO Købsprocess cookie Denne cookie identificerer de sidste skridt i din købsprocess.

Tredjeparts cookies
Vi kontrollerer ikke indstillinger for tredjeparts-cookies . Ønsker du mere information om tredjeparts cookies vil vi anbefale dig at besøge tredjeparts hjemmesider for at lære mere om, hvordan de benytter cookies. Bemærk, vi kan ikke tage ansvaret for tredjeparts hjemmesider og deres indhold. Klik på listen nedenfor for at se, hvilke tredjeparts cookies vi bruger, og hvad de anvendes til:

Navn partner Cookie ved hjælp af " Share " Anvender cookies på forskellige måder, især til deling af indhold på sociale medier. Link til mere information: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit

Google Google Analytics anvender cookies til at se, hvordan webstedet er brugt og analytiske formål. Link til mere information: http://www.google.com/intl/de_de/policies/technologies/cookies/

Mulighed for at dele indhold Hvis du bruger ”mulighed for at dele indhold” med venner over sociale medier, såsom, Facebook eller Twitter, kan cookies blive sendt til dig fra disse sider. Vi kontrollerer ikke indstillingerne for disse cookies. Vil du vide mere om brugen af disse cookies, anbefaler vi, at du besøger de respektive hjemmesider for mere information.

SoMe-politik