Grundprincipper for samfundsansvar

Grundprincipper for samfundsansvar

Forord

STIHL-koncernen anerkender sit ansvar som en del af samfundet i alle regioner, som vi har aktiviteter i. STIHL respekterer samfunds og nationers kulturelle, sociale, politiske og retlige forskelle. Virksomhedsgruppen overholder gældende lovgivning og forskrifter i de pågældende lande og bestræber sig på, at virksomhedsmålsætninger harmonerer med nedenstående krav. Disse grundsætninger er en del af virksomhedskulturen og gælder for hele STIHL-koncernen. Alle medarbejdere opfordres til at overholde dem. Vi forventer af vores forretningspartnere, at de overholder tilsvarende grundsætninger.

Menneskerettigheder

STIHL lægger stor vægt på overholdelse af de internationalt fastlagte menneskerettigheder.

Arbejdsplads STIHL

  • bekender sig til principperne i den sociale markedsøkonomi og frie konkurrence,
  • anerkender medarbejdernes frihed til at organisere sig,
  • afviser enhver form for tvangsarbejde og børnearbejde,
  • garanterer lige muligheder ved ansættelse og beskæftigelse,
  • forpligter sig til at opretholde arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø på et meget højt niveau, samt konstant og målrettet at forbedre disse,
  • og understøtter integration af mennesker med fysiske og psykiske handicap.

Miljø

STIHL har forpligtet sig til miljøbeskyttelse på meget højt niveau og kontinuerlig forbedring heraf – både i forbindelse med virksomhedens processer og selve produkterne.

Korruption

STIHL er imod enhver form for korruption, herunder også afpresning og bestikkelse.

sign. Hans Peter Stihl (formand for repræsentantskabet STIHL AG)

sign. Dr. Bertram Kandziora (bestyrelsesformand STIHL AG)

Cookies på denne side

Vi bruger cookies til at give dig en bedre service og oplevelse. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, vil vi antage, at du accepterer brugen af disse cookies, eller klikke klik her for at finde ud mer om cookies.

OK