STIHL 2-MIX-motor: Både stark och bränslesnål

Letar du efter en maskin för arbete i naturen som inte utsätter naturen för onödigt stora belastningar? Då är STIHL maskiner med 2-MIX-motor rätt lösning.

En trädstam barkas med STIHL bensinmotorsåg MS 261 C-M med 2-MIX-motor och svärdet Light 04 i skogen

STIHL 2-MIX-motor: Nydanande effektivitet

Hög skäreffekt och stor dragkraft är egenskaper som kännetecknar en stark motor. Vid arbetet i skogen och trädgården är kraftfulla och pålitliga motorer ett måste. STIHL 2-MIX-motorn är en tvåtaktsmotor som uppfyller just dessa krav. Den har har stor motorstyrka, hög prestanda och enastående vridmoment. Trots all sin kraft har STIHL 2-MIX-motorn låga utsläpp och är därmed mycket miljövänlig. Och det har vi papper på. 2-MIX-motorn uppfyller redan i dag de stränga kraven i det europeiska avgasdirektivet, steg V. Miljövänlig drift i kombination med hög effekt uppnås genom att bränslet i STIHL 2-MIX-motorn utnyttjas så effektivt. Tack vare ett innovativt system med friskluftsspolning minskas de skadliga utsläppen och bränsleförbrukningen med upp till 20 % jämfört med konventionella tvåtaktsmotorer utan 2-MIX-tekniken. Nedan kan du läsa mer om hur tekniken i 2-MIX-motorn fungerar. 

STIHL 2-MIX-motor: så fungerar den

Hemligheten bakom den jämna gången och det effektiva utnyttjandet av bränslet i STIHL 2-MIX motorn ligger i cylindern. Den förbättrade cylinderdynamiken i den innovativa 2-MIX-motorn från STIHL förenar prestanda med miljövänliga egenskaper. På en vanlig tvåtaktsmotor bestämmer kolvens läge när avgasporten och överströmningsportarna ska öppnas och stängas. Detta förlopp har optimerats i STIHL 2-MIX-motorn. Omedelbart efter tändningen i 2-MIX-motorn lägger sig en separerande gaskudde mellan förbränningsgaserna och färskgasen i vevhuset. Överströmningen startar bråkdelar av en sekund senare och färskgasen strömmar med minimal fördröjning in i cylindern och spolar bort avgaserna. Men det är inte allt. Tack vare den lilla fördröjningen har kolven den lilla extra tid som den behöver för att röra sig uppåt och stänga avgasporten. På det viset hålls oförbränd färskgas borta från avgasporten och kan därigenom förbrännas mer effektivt. Dessutom spolas mindre färskgas ut ur motorn än i en konventionell tvåtaktsmotor. På en STIHL 2-MIX motor med friskluftsspolning reduceras spolförlusterna till ett minimum. Vi har sammanfattat alla fördelar med detta system nedan.

Bruna löv avlägsnas från en tomt med STIHL bensindriven lövblås BG 56 med 2-MIX-motor

STIHL 2-MIX-motorn: Fördelarna

Den separerande gaskudden som används i STIHL 2-MIX motorn hindrar mer än 80 % av den oförbrända färskgasen att nå miljön. Det betyder att människa och natur belastas avsevärt mindre. De bränsledelar som ingår i den oförbrända färskgasen, t.ex. bensen och toluen, belastar nämligen både användaren och naturen i lika hög grad. Förutom den positiva miljöeffekten finns det ytterligare en fördel med den höga prestanda och låga vikt som kännetecknar din maskin från STIHL med 2-MIX-motor: Mindre mängder med oförbränd bensin släpps ut i miljön helt i onödan. Det innebär att varje tankfyllning utnyttjas på bästa möjliga sätt. Följden är att en 2-MIX-motor har upp till 20 % lägre bränsleförbrukning än en ”vanlig” tvåtaktsmotor med samma motorstyrka. 

STIHL 2-MIX-motor eller 4-MIX®-motor?

Båda våra flaggskeppsmotorer är innovativa, starka och mycket effektiva system. Vi har sammanfattat nyckeldata för respektive system i nedanstående tabell.

STIHL 2-MIX-motor STIHL 4-MIX®-motor
Effektivt bränsleutnyttjande Optimal omvandling av tillgänglig motoreffekt
Lägre driftskostnader Lägesoberoende användning
Höga driftvärden Mycket stort vridmoment
Mindre föroreningar Kompakt konstruktion

STIHL 2-MIX-motor i sammanfattning:

  • Effektiv: hög prestanda och effektivt bränsleutnyttjande
  • Kraftfull: stort vridmoment över ett brett varvtalsområde
  • Miljövänlig: Bränsleförbrukning har sänkts markant och därigenom minskas även miljöbelastningen, eftersom det uppstår mindre skadliga avgaser.
  • Ekonomisk: Bränsleförbrukningen är upp till 20 % lägre än i konventionella 2-taktsmotorer utan 2-MIX-tekniken.
  • Framtidssäker: STIHL 2-MIX motorn med friskluftsspolning uppfyller det stränga europeiska avgasdirektivet, steg V.