Tips til bioklip

Tips til bioklip

Plæneafklippet kan forblive på plænen. Det er imidlertid vigtigt, at mængden af afklip ikke er for stor, og at afklippet bliver findelt og fordelt ensartet. Det indeholdte kvælstof mineraliseres hurtigt og bliver dermed til gavn for planterne – med vedvarende virkning! Konsekvent bioklipning giver mening!

Tips til bioklip

Fra en plæne i sund vækst produceres årligt ca. 1,5-2 kg græsafklip pr. kvadratmeter. Hvis plænen er på 1.000 m², er der med andre ord tale om 1,5-2 tons! Bortskaffelse af bioaffald eller kompostering er ikke altid muligt. Alene af den grund bliver bioklipning stadigt mere populært.

  • Hvis du bioklipper din plæne, skal du slå den lidt oftere.
  • Benyt en plæneklipper fra VIKING. Den findeler afklippet særligt fint og fordeler det ensartet uden klumper.
  • Under slåarbejdet bør græsset afkortes med ca. en tredjedel, mindre hvis det er tørt.
  • Slå fortrinsvis græsset i tørt vejr. Hvis græsset er fugtigt, skal du køre noget langsommere og klippe mindre af for at undgå klumper.
  • Arbejd altid med højeste omdrejningstal (fuld gas) og velslebne knive.
  • Kontrollér klipperens hus oftere, og fjern eventuelle rester af afklip.
  • Vær opmærksom på overlappende klippespor.
  • Meget høje plæner skal altid klippes trinvist.
  • Varier slåretningen. På den måde får maskinen bedre fat i stråene, og afklippet fordeles bedre. Der opnås et ensartet klipperesultat.
Tips om bioklippning

Cookies på denne side

Vi bruger cookies til at give dig en bedre service og oplevelse. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, vil vi antage, at du accepterer brugen af disse cookies, eller klikke klik her for at finde ud mer om cookies.

OK