Tilbagekaldelse

STIHL tilbagekalder de handsker, der er vist nedenfor:

Handske STIHL DYNAMIC Vent

Handske STIHL ADVANCE Ergo MS

STIHL arbejdshandske CARVER Kids

STIHL arbejdshandske Kids / STIHL DYNAMIC Vent Kids

STIHL har erfaret, at der hersker tvivl om, hvorvidt de ovennævnte handsker overholder de lovmæssige grænser for polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH). En for høj koncentration af PAH anses for at være sundhedsskadeligt, og det kan ikke udelukkes, at brug af potentielt kontaminerede handsker kan udgøre en risiko for brugeren. Som ansvarlig producent har STIHL besluttet at tilbagekalde de nævnte handsker og tilbagebetale købsprisen.

Har du købt et eller flere par af de ovennævnte handsker fra din lokale forhandler?

I så fald bedes du returnere handskerne til din STIHL forhandler. Du får refunderet købsprisen, selv hvis du ikke kan fremvise købskvitteringen.

Vi beder om din forståelse for denne forholdsregel. Dette sker af hensyn til din sundhed.

Link til STIHL forhandler

 

Genintroduktion af STIHL Dynamic Vent og STIHL ADVANCE Ergo MS handsker fra 2. kvartal / 2022:

Fra kvartal 2/2022 vil handskerne STIHL Dynamic Vent samt STIHL ADVANCE Ergo MS være tilgængelige igen under samme salgsnavn i en ændret materialesammensætning. De nye handsker er ikke berørt af tilbagekaldelsen.

For at skelne dem fra de handsker, der er berørt af den ovennævnte tilbagekaldelse, er designet blevet lidt ændret. Bemærk venligst ændringerne vist nedenfor:

handsker