Græsplænepleje

Sådan bliver din græsplæne flot grøn og slidstærk.

Klipning

At klippe regelmæssigt gør græsplænen tæt og flot. Græsstrået aflægger nye sideskud, blade og udløbere og ukrudt fortrænges. Den optimale klippehøjde ligger mellem 3,5 og 5 cm (på skyggefulde steder aldrig under 5 cm!). Hvis græsstråene klippes under niveauhøjde, tørrer græsplænen ud og svækkes.

Hvis græsplænen skulle blive usædvanlig høj, skal den klippes i flere trin - aldrig det hele på én gang. Afhængig af sted, græsplæneegenskaber, vejr osv. skal du regne med at klippe mellem 20 - 25 gange under vegetationsperioden fra midten af marts til slutningen af oktober, dvs. ca. én gang om ugen. Under ekstreme tørkeperioder vokser græsset ikke, og behøver derfor ikke klippes. Hvis knivene slibes regelmæssigt får du en flottere græsplæne som er lettere at bearbejde.

Vanding

Græs består af ca. 80 % vand. Græsplænens vandbehov hænger hovedsaglig sammen med temperatur og jordegenskaber. Tommelfingerregel ved vanding: hellere mere end mindre, hellere sjældnere og længe end ofte og kort tid. I tørkeperioder vandes græsplænen godt igennem ved aftentid én til to gange om ugen. Vand oftere under træer og i sandholdig jord. Den optimale vandmængde kontrolleres nemmest ved et spadestik: Grav en klump op ca. 15 cm dyb, og kontroller om vandet er trukket så langt ned. Sådan en græsplæne klarer at tørre ud, uden at tage skade.

Gødning

Når vækstperioden begynder i foråret (ca. midten af marts) har din græsplæne meget brug for næring. Så længe græsafklippet ikke kommer tilbage på græsplænen med bioklipning, er det godt at give den første gødning i marts eller april.

Næringsoptagelsen er livsvigtig for at græsplænen vokser og trives, fremfor alt kvælstof (N). Kvælstof fremmer celledelingen og dermed nyskabelsen af alle plantedele. Får græsplænen ikke den næring den har behov for, begynder den at miste sin grønne farve og får dårlig vækst. En god græsgødning skal indeholde kvælstof, kalium, fosfor, magnesium, korrekt sammensat.

Tip:

Fordel gødningen jævnt over den nyklippede og tørre græsplæne, og vand godt bagefter. Giv aldrig gødning ved for stærk varme.

Bioklippning

Græs i sig selv er en udemærket gødning. Ved regelmæssig klipning med en VIKING bio-/ eller multi-plæneklipper kan græsafklippet ligge på græsplænen, formulde og tilføre en værdifuld kilde med næringsstoffer.

Vigtigt: Græsafklippet skal være jævnt fordelt over græsplænen. Kvælstof mineraliseres hurtigt og bliver tilgængeligt for væksterne med en langsigtet virkning.

Efterårsløv

Skal tages væk, ikke bare for et syns skyld, men for at græsplænen ikke bliver kvalt af mangel på luft og lys. Så længe græsset fortsat vokser, kan det også klippes, og så kan løvet samlet op samtidig. Før vinterperioden må græsset ikke at overskride en klippehøjde på ca. 4 cm.

Din browser har ikke Flash-Player installeret. Du kan downloade den gratis