Kompostkværne

Motoren I havens naturlige kredsløb

VIKING kompostkværn giver god grobund for nyt liv i haven. Mineralerne og spånerne i det findelte materiale bevirker, at jorden i haven får tilbageleveret de vigtige næringsstoffer. Hvis hårdt og blødt materiale findeles og organisk haveaffald findeles, blandes og gennemluftes på den rigtige måde formulder det til naturgødning af høj kvalitet.

Forarbejdet gør, at VIKING kompostkværne med effektstærke knivsystemer som har fået internationale udemærkelser: De bearbejder hurtigt og enkelt groft, og blødt materiale, mindsker volumen og giver orden i haven.

En kilde til værdifuldt råmateriale til haven.

Kompost af findelte vækstrester, er den ældste og naturligste gødning i verden. Den kan udvindes og anvendes i vores haver. De findelte vækstrester kan også anvendes som dækmateriale i f.eks. bede, for at forbedre jordens struktur og beskytte mod udtøring.

Tip:

  • Vækstrester bliver til værdifuld gødning.
  • Haven får værdifulde næringsstoffer tilbage.
  • Omkostningerne til kunstgødning mindskes betydeligt.

Din browser har ikke Flash-Player installeret. Du kan downloade den gratis