Klargøring af redskaber og omgivelser

Klargøring af arbejdsstedet

Før du starter arbejdet med din maskine, skal du sørge for at sikre arbejdsstedet. Læs under alle omstændigheder betjeningsvejledningen og de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger, inden du starter maskinen.

Klargøring af redskaber og omgivelser

 • Benzinmaskiner udleder giftige udstødningsgasser, så snart motoren kører. Disse gasser kan være lugtfri og usynlige. Arbejd derfor aldrig med motorredskaber i lukkede eller dårligt udluftede rum. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation.
 • Kontrollér underlaget på arbejdsstedet. Vær forsigtig i glat og vådt føre, ved sne, is, på skråninger eller ujævnt terræn – Fare for at glide! Vær opmærksom på forhindringer: Træstubbe, rødder – Fare for at falde!
 • Hold andre personer, som måtte befinde sig i omgivelserne, på afstand. Dette gælder især børn. Der må ikke opholde sig andre personer inden for en afstand af 15 m – på grund af udkastede genstande er der fare for personskade! Denne afstand skal også holdes til andre ting (biler, vinduesruder) – Fare for beskadigelse!
 • Kontrollér, at maskinen er sikker at bruge. Læs de relevante kapitler i betjeningsvejledningen.
  • Kombinationen af skæreværktøj, beskyttelse, håndtag og bæresele skal være godkendt, alle dele skal være korrekt monteret.
  • Kombiskyder / stopkontakt indstilles let på STOP eller 0.
  • Gashåndtagsspærre (hvis den findes) og gashåndtag skal gå let – gashåndtaget skal selv fjedre tilbage i tomgang.
  • Kontrollér, om tændrørshætten sidder fast – hvis hætten er løs, kan der opstå gnister, som kan antænde udsivende brændstof-luftblanding – brandfare!
  • Skæreværktøjer eller påbygningsværktøjer: skal være korrekt monteret, sidde godt fast og være i korrekt stand.
  • Kontroller beskyttelsesanordningerne (f.eks. skærmen til skæreværktøjet, drejeskiven) for beskadigelse og slitage. Udskift beskadigede dele. Maskinen må ikke være i drift med beskadiget beskyttelse eller slidt drejeskive (når skrift og pile ikke længere kan læses).
  • Foretag ingen ændringer på betjenings- og sikkerhedsanordningerne.
  • Hold håndtag rene og tørre og fri for olie og snavs – så maskinen kan føres sikkert.
  • Bæresele og håndtag skal indstilles efter den pågældende persons størrelse.
Vorbereiten

Start

Når du har tanket din STIHL-maskine op, kan du gå i gang med startproceduren.

Det er i din egen interesse at overholde følgende sikkerhedsanvisninger vedr. startstedet:

 • Hold altid afstand til tankningsstedet. Mindst 3 meter.
 • Kontrollér arbejdsstedets og omgivelsernes beskaffenhed, og se efter eventuelle hindringer
  (f.eks. grene). Sørg altid for at have en fri flugtvej i tilfælde af, at der opstår nødsituationer. Eksempelvis kan glatte, ujævne eller tilfrosne overflader være farlige og bør derfor undgås.
 • Sørg derudover for, at der ikke opholder sig andre personer i nærheden af arbejdsområdet. Arbejd aldrig alene, og sørg for, at andre personer – som kan hjælpe i nødsituationer – er inden for råbeafstand.

Når du har gennemført og er opmærksom på disse punkter, kan du fortsætte med den egentlige startprocedure.

Cookies på denne side

Vi bruger cookies til at give dig en bedre service og oplevelse. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, vil vi antage, at du accepterer brugen af disse cookies, eller klikke klik her for at finde ud mer om cookies.

OK