Forbered arbejdsstedet

Klargøring af arbejdsstedet

Før du starter og begynder at arbejde med din motorsav, skal du sørge for at sikre arbejdsstedet.

Træf i den forbindelse som minimum følgende forholdsregler:

  • Motorsave udleder giftige udstødningsgasser, så snart motoren kører. Disse gasser kan være lugtfri og usynlige. Arbejd derfor aldrig med motorredskaber i lukkede eller dårligt udluftede rum. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation.
  • Kontrollér underlaget på arbejdsstedet. Glat og vådt føre, sne, is, skråninger, ujævnt terræn eller netop afskrællet træ (bark) medfører risiko for at glide.
  • Hold andre personer, som måtte befinde sig i omgivelserne, på afstand. Dette gælder især børn.

Når du har tanket din STIHL motorsav op, kan du påbegynde startproceduren.

Af hensyn til dig selv bør du imidlertid være opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger vedr. startstedet:

  • Hold altid afstand til tankningsstedet. Mindst 3 meter.
  • Kontrollér arbejdsstedet og omgivelserne for eventuelle hindringer (f.eks. grene), og efterse områdets beskaffenhed. Sørg altid for at have en fri flugtvej i tilfælde af, at der opstår nødsituationer. Eksempelvis kan glatte, ujævne eller tilfrosne overflader være farlige og bør derfor undgås.
  • Sørg derudover for, at der ikke opholder sig andre personer i nærheden af arbejdsområdet. Arbejd aldrig alene, og sørg for, at andre personer – som kan hjælpe i nødsituationer – er inden for råbeafstand.

Hvis du har overholdt disse punkter, kan du fortsætte med den egentlige startprocedure.

Cookies på denne side

Vi bruger cookies til at give dig en bedre service og oplevelse. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, vil vi antage, at du accepterer brugen af disse cookies, eller klikke klik her for at finde ud mer om cookies.

OK