Produktvalg: Benzin og olie

2T MotoMix 1:50

Letfarvet færdigblandet til alle 2-takts- og 4-MIX-motorer

Generelt

Færdigblandet miljøbenzin, til alle 2-takts og 4-Mix-motorer. Forener høj præstation med lav belastning på mennesker og miljø. Strenge kvalitetskontroller ved både produktion og opbevaring. Benzinen er blandet med vores 2-takts olie HP Ultra. En helsyntetisk olie med perfekte smøreegenskaber.

fra 30,94 kr.*

Model

Pris

* Vejl. priser fra producenten inkl. moms. Priser på eventuelle kampagner hos den enkelte STIHL forhandler er ikke vist her.

Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.

Safety Instructions

Fare

Yderst brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.