Fyldning af trimmerhoveder

AutoCut 25-2

Trimmerhovedet AutoCut er udstyret med trådmagasin, og efterstilling af tråden finder sted, mens maskinen er i drift. Det kræver, at trimmerhovedets overside trykkes let imod jorden. Derved udløses trådens holdemekanisme, og trådene rulles helt enkelt ud som følge af inertien.